Midtside

Midtside

Kyr på beite på Tvangen

Foto: Oddfrid Vange Bergfjord