Forskjellig

Lesernes side

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Helsing frå ein gamal bonde i Meldal

Foto: Oddfrid Vange Bergfjord

Kvam (82) skriver innledningsvis at han har vært interessert i avl og fjøs hele livet. Buskap har vært på besøk på gården og lagd reportasjer både i 1983 og 2007. Han sender oss et bilde av trillingkviger født i 1970 etter 770 Hynar. De veide 22, 24 og 26 kg ved fødselen og ble solgt kalveferdige to år gamle til Tydal. Prisen var 3 500 kr kvige, og Ola skriver at han har fått høre at de ble gode mjølkekyr. Eliteoksen 3515 A. Kvam født i 1963 ble oppdrettet av Ola.

Et utklipp fra Meldingsblad for Orkdal overassistentdistrikt i 1978 forteller at kua 65 Hyna hos Magnhild og Ola J. Kvam hadde produsert 56,1 kg på marskontrollen. På henvendelse til NRF blir det opplyst at dette sannsynligvis også er norsk rekord. Ola skriver avslutningsvis at han sluttet med ku i 2007, men at han prøver å følge med så godt han kan som hobbybonde.