Tema: Bredt eller smalt fôrbrett?

Robot fôrer åtte ulike fôrslag på Toten

På gården Skjefstad på Toten er det en Lely Vector som gjør fôringsjobben.

Tekst og foto
Erling Mysen

Frilansjournalist

Christian Diskerud Meyer er godt fornøyd med jobben Lely Vector gjør, men enkelte utfordringer har det vært. Foto: Rasmus Lang Ree.

Det nye fjøset som er bygd i forlengelsen av det gamle har forbrett på 3,20 meter, mens det er 2,65 meter i det gamle. Christian Diskerud Meyer valgte Lely Vector til utfôring i begge fjøs. Den krever 3,2 meter bredde for å snu men takler også fôrbrettet i det gamle fjøset når den kan snu i enden der det er bredere. – Lely Vector er en fordel når vi har så mange ulike grupper dyr som vi har. Vi lager åtte ulike fôrrasjoner som fordeles på 17 forskjellige steder i fjøsene, for­teller Christian.

En fordel er dessuten at den fôrer ofte og lite og samtidig skyver inn gammelt fôr. Vector jobber hele døgnet. Hos Meyer fôres i snitt 25 ganger i døgnet, det vil si litt mer enn en gang i timen. Med en Vector blir det dessuten lite fôrsvinn.

For lavt i gamlefjøset

Men Christian fikk seg en overraskelse i det gamle fjøset. En Vector er 2 meter høy når den ikke fôrer, men den vokser til 2,80 høyde når fôrluka reises vertikalt. I det gamle fjøset var takhøyden kun 2,75. – Dermed måtte vi skjære oss ned og senke gulvet i gamlefjøset. Og som følge av det fikk vi en bakke mellom de to fjøsene. Vector skal klare 6 grader helning slik vi har, men vi har hatt flere finjusteringer av roboten slik at den takler overgangen mellom fjøsene, opplyser Christian. Christian sin jobb er å passe på at det er tilstrekkelig med fôr riktig plassert i fôrkjøkkenet der de ulike fôrslagene er plassert. Det betyr ca. 40 minutter jobb hver annen dag. Ellers feier han og gjør rent fôrbrettet til kyrne minst en gang daglig. Hos okser, ungdyr og ammekyr skjer dette 2–3 ganger i uka.

Kan regne hjem Vector

Fôrroboten til Christian er leaset på 5 år.– Jeg tror levetiden på selve roboten er minst den doble tida. Så langt har vi brukt 30–40 000 kr i vedlikehold inklusiv et knivbytte.

Hvis en regner på spart arbeid pluss fordelen denne fôringa gir, tror ikke Christian at Vector blir dyrere enn andre løsninger. I alle fall ikke for dem som har mange typer dyr slik det er på Skjefstad. Nå flytter en Vector fôret litt framover når den fungerer som fôr­skyver. Det betyr at det hoper seg opp med fôr nederst på forbrettet. – Skulle jeg bygd nytt ville jeg hatt en egen gruppe dyr i enden som kan spise sekunda fôr, sier Christian.