Organisasjon

Avler for bedre liv – et budskap som treffer i disse tider

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

12064 Jo-Onstad P oppdrettet av Trude og Joar Onstad på Skjetten og med 44 i avlsverdi (4/6), kan stå som representant for de nye seminoksene med høye avlsverdier. Foto: Jan Arve Kristiansen

Ute spirer og gror det i ­skrivende stund på Hedmarken. Det er nesten usannsynlig vakkert i landskapet rundt Store Ree i Stange hvor vi i Geno har vårt produksjonsanlegg. Vakkert fordi vi har et levende landbruk som skaper dette ­Nordens svar på Toscana.

Bustete tider rundt oss

Det er imidlertid bustete tider over hele verden og hjemme. Mange bedrifter i mange bransjer har store utfordringer nå, eller vil møte store utfordringer fremover. Verdikjeden for matproduksjon i Norge fungerer heldigvis godt, og etterspørselen etter norske matvarer øker, mens bildet internasjonalt er mer differensiert. Det gjør vondt å se at bønder i andre land må tømme ut melken, og ikke få levert kjøtt til slakteriet. Over ­natten endret koronasituasjonen hele verdikjeden, og prisene er dumpet. Etter fire år med lave melkepriser i USA, økte prisene i 2019 og bøndene begynte å se lyst på fremtiden og investerte for å møte denne. Det blir spennende å følge med på utviklingen videre på global basis.

Høye avlsverdier

Ny oksekatalog er ute nå, og ­faktisk er avlsverdiene på de nye oksene for det norske markedet så høye at vi fikk en stor andel av disse inn i de øvre prissjiktene. Dette kombinert med gode resultater på salg av kjøttfe de første månedene, er bakgrunnen for at styret i Geno vedtok å sette ned sædprisene med virkning fra 1. juni. Våre kunder både nasjonalt og internasjonalt vil se på måter å redusere kostnadene sine på. Vi ser NRF som en viktig del av ­løsningen for å bygge en bærekraftig fremtid for produsentene.

Styrker global markedsføring

Koronaviruset har satt lys på helse og antibiotikabruk globalt, og vårt budskap avler for bedre liv treffer svært godt i disse tider. Apropos budskap styrker vi i Geno i disse dager teamet som skal støtte markedsføring og kommunikasjon globalt. Vi har en målsetting om vekst internasjonalt, og gledelig er det at salgs­tallene globalt viser en svært god utvikling sammenlignet med samme periode i fjor.

Holdt hjulene i gang

Siden nedstengningen av Norge den 12. mars, har de ansatte i Geno holdt hjulene i gang, og både produksjon, logistikk og insemineringer har gått for fullt. På allmøtet i mai hadde vi 170 medarbeidere fra hele landet med på Teams. På utviklingssiden er det god fremdrift i arbeidet med digitale løsninger som skal gi bedre opplevelser for kundene våre, samt at FUI (avdelingen for Forskning, Utvikling og Implementering) jobber med flere spennende utviklingsløp. Nå åpnes samfunnet gradvis igjen, og det er så godt å komme ut og møte ­kolleger fysisk. Jeg er stolt at det flotte teamet i Geno som hver dag står på for å bidra til bondens konkurransekraft. Jeg ønsker dere en riktig fin sommer!