Tema: Bredt eller smalt fôrbrett?

Storfjøs og ­stasjonær mikser på Røros

Jan Håvard Solhus og Aina Stai Lien på Røros har 25 kubikkmeter stasjonær mikser, 3 meter fôrbrett og 400 volt strømanlegg.

Tekst og foto
Erling Mysen

Frilansjournalist

er-mys@online.no

Bakken gård i Røros kommune i Trøndelag

  • Aina Stai Lien og Jan Håvard Solhus

  • Melkekvote: 890 000 liter

  • Avdrått: 9 200 kg EKM

  • Full framfôring av okser pluss noe oksekjøp

Aktuell for valg av stasjonærmikser og båndutfôring

 

Aina Stai Lien og Jan Håvard Solhus på Bakken gård i Røros flyttet i desember 2017 inn et av landets største fjøs nord for Dovre (les reportasje i Buskap nr. 5 i 2018 – se buskap.no). Fôringsløsningen er en stasjonær BVL vertikal­mikser på 25 kubikkmeter pluss båndutfôring. I fjøset er det 400 volts strømanlegg. Det er en fordel med tanke på mikseren for da kreves ikke strøminntak med så mange amper inn. Det kan også gi rimeligere strømregning.

Tre blandinger

Oksefjøset fra 2008 har 4,30 m bredt fôrbrett, mens nyfjøset har 3 meter bredde. Fra fôrmikseren går det båndutfôring i taket til begge fjøs. – Vi lager tre ulike blandinger. En til kyrne, en til oksene og en til sinkyr og kviger. Den siste lages hver andre dag. Til kyr og okser lages fôrblanding hver dag, sier Jan Håvard. – Fôrmikseren har vel mye å gjøre de dagene vi lager tre blandinger. Vi bruker ca. 1 time til å lage en blanding. Ideelt sett burde vi hatt to fôrmiksere, men det er vanskelig å forsvare økonomisk, tror Jan Håvard. Men de er godt fornøyd med løsningen. — Grovfôropptak på kyrne er større nå enn vi hadde i det gamle båsfjøset, sier bonden på Røros.

Fôring til kyrne skjer seks ganger daglig. Okser/ungdyr får en gang daglig mens drektige kviger/sinkyr får fôr hver andre dag pluss litt rester fra kyrne.

Fôrskyver, men bare i nyfjøset

Fjøset på Røros har en fôrskyver som går i nyfjøset. – Den fungerer best når bredden på fôrbrett er minst 3 meter, sier Jan Håvard. Dessverre kan ikke fôrskyveren brukes i begge fjøsa da den ikke takler bakken og høydeforskjellen mellom fjøsa. Nå er det mulig å kjøre inn med traktor i begge fjøs, men det er en utfordring at båndet er montert i 2,70 meters høyde i nyfjøset. Med litt bredere fôrbrett, eller med en annen type bånd, kunne det vært montert høyere uten at fôr ble kastet inn på bingene. Men bonden i Røros har også en Avant han kan bruke på fôrbrettet. Generelt har vært lite utfordringer med utfôringssystemet bortsett fra noen småting. Hvis mikseren fylles helt full med bløtt fôr kan den være vanskelig å starte. — Kniver har vært byttet ca. hvert halvår, men burde trolig vært skiftet oftere, sier Jan Ivar. Han bruker herda kniver. Et kniv­skift koster ca. 8 000 kr. Annet vedlikehold har det ikke vært på mikseren, og båndfôringa har også fungert fint etter en måneds innkjøring med justering og stramming.