Økonomi

Optimaliser drifta med kjønnsseparert kjøttfesemin

Ved å benytte x- eller y-sæd av kjøttfe vil det i 90 prosent av tilfellene resultere i ønsket kjønn på avkommet.

Julie Vaagaasar

Avlskonsulent i Tyr

julie.vaagaasar@tyr.no

Foto: Geno/Jan Arve Kristiansen

BeefX og BeefY er benevnelsen på kjønnsseparert semin produsert av norske kjøttfeokser. Dette er nå tilgjengelig for norske kjøttfe- og melkeprodusenter.

Y-semin produsert i England

Internasjonalt er dette et utbredt produkt, men i Norge er kjønnsseparert kjøttfesemin en nyhet. På bakgrunn av stor interesse i markedet tok TYR initiativ til å sende fersk semin til Cogent i England for kjønnsseparering av y-semin (sæd som gir okse­kalver) høsten 2019. De første dosene var tilgjengelige på markedet fra desember samme år. Det ble samtidig produsert kjønnsseparert x-semin (sæd som gir kvigekalver) av enkeltokser på Geno sitt laboratorium på Store Ree.

Tilgjengelige kjønnsseparerte kjøttfe-okser – BeefX

Simmental 73133 Nixon PP av Ødegården. Anbefales brukt på ku – både på NRF og kjøttfe. Aberdeen Angus 74085 Nanook av Høystad. Kan brukes på velutvikla NRF-kviger og kjøttfekviger. Foto: Geno/Jan Arve Kristiansen

Økonomi og utnyttelse av kapasitet på melkebruket

I melkekubesetninger er BeefY en god kombinasjon med REDX, kjønnsseparert semin av NRF. De to produktene kan sammen gi bonden et godt utgangspunkt for et bedre økonomisk resultat. REDX benyttes da på den delen av besetningen som egner seg best for rekruttering av kviger, mens BeefY brukes på kyr som skal utrangeres. På denne måten kan man utnytte besetningens ressurser optimalt.

Rasevalg i krysning med melkerase

Bruk av rase i krysning må vurderes ut fra ulike ­kriterier i hver enkelt besetning. Charolais og Limousin vil i utgangspunktet gi større slakt som krysning med melkerase enn for eksempel Aberdeen Angus. Men gjennom Angus-avtalen har Nortura gitt sine leverandører mulig­heten til å inngå en egen avtale som gir et påslag i pris per kg kjøtt dersom slaktet er 50 prosent Aberdeen Angus eller mer. Dette muliggjør en ekstra inntekt for melkeprodusenter som ønsker å benytte kjønnsseparerte hanndyrceller av rasen Angus i sin besetning. Du kan lese mer om Angus-­avtalen på www.tyr.no/angus/angus-avtale.

Optimalisering av drifta hos ammeku­produsenten

Kjønnsseparert semin gjør det lettere for bonden å optimalisere tilgjengelige ressurser på gården og planlegge videre drift. Bonden kan effektivisere drifta ved å bruke kjønnsseparert hunndyr-semin på de beste kuene i besetningen, altså de kyrne en ønsker avkom etter til videre produksjon. Dette gir både et effektivt avlsarbeid og økt lønnsomhet.

Dersom du har kyr i besetningen som du ikke ønsker rekruttering etter, kan du inseminere med hanndyr-celler. Du unngår da å dra med deg uønsket avlsmateriale i besetningen.

Tilgjengelige kjønnsseparert kjøttfe-okser – BeefY:

Aberdeen Angus 74085 Nanook av Høystad. Kan brukes på velutvikla NRF-kviger og kjøttfekviger.
Aberdeen Angus 74086 Nero Weeton av Haukabø. Anbefales brukt på NRF-ku og kjøttfe kviger og kyr.
Aberdeen Angus 74087 Napolion av Bognes
Kan brukes på velutvikla NRF-kviger og kjøttfekviger. Foto: Geno/Jan Arve Kristiansen

Charolais 70195 Milo av Langmo. Anbefales brukt på ku – både på NRF og kjøttfe. Foto: Geno/Jan Arve Kristiansen

Limousin 72256 Nestor P av Utgårdstrøen. Anbefales brukt på NRF-ku og kjøttfe kviger og kyr. Foto: Geno/Jan Arve Kristiansen

Bestilling

BeefX og BeefY kan bestilles i Geno sin nettbutikk som spesialbestilling. Tilgjengelige okser finner du på www.oksekatalogen.no ->Kjønnsseparert sæd. Vi gjør oppmerksom på at en av Angus-oksene, 74085 ­Nanook av Høystad, ikke ligger tilgjengelig på denne siden da den har produsert både x- og y-semin. For å være sikker på at kunden får riktig produkt, ber vi om at det tas kontakt på telefonnummer 950 20 600 for bestilling. Har du spørsmål i forbindelse med bruk av kjønnsseparert kjøttfesemin kan du ta kontakt med TYR på telefon 952 90 855.