Forskjellig

Reaksjon på artikkel om kjøttfekalv

I Buskap nr. 4 i år har kjøttfebonde Øyvind Nordrum, som også er styremedlem i Tyr Innlandet et innlegg om å ta vare på kjøttfekalven. Dette innlegget er helt og holdent Nordrums beskrivelse av hvordan han gjør det i sitt fjøs med sine dyr.

Guro Th. Alderslyst

Informasjonsansvarlig i Tyr

ga@tyr.no

Anguskalv koser seg i høyet. Foto: Tyr

Tyr hadde ingen kontakt med Nordrum i forbindelse med dette innlegget i Buskap, og vi var ikke kjent med innholdet før noen av våre medlemmer tok kontakt og ville vite om dette var vårt innlegg. Etter hvert er det flere som har kontaktet oss og vi ønsker derfor å presisere at dette er Nordrums innlegg. Mentorordningen i landbruket, og det å lære av dem som er mer erfarne, er noe vi i Tyr mener er bra. Det er flott at Nordrum og andre deler av sin kunnskap. Men det er viktig å huske at det finnes mange ulike driftsopplegg og mange ulike raser, og at en ikke kan trekke generelle konklusjoner ut fra en eller noen få produsenters erfaringer.

Mange kjenner seg ikke igjen

Det er veldig mange som ikke ­kjenner seg igjen i Nordums beskrivelser, og sikkert noen som også mener at det han beskriver er slik de selv opplever det. På generelt grunnlag er det viktig å huske at kalven er produktet i ammeku­produksjonen, og den skal vi ta godt vare på. Den jobben starter allerede før mordyret insemineres med god og riktig fôring med riktig tilgang på vitaminer og mineraler. Vi vil oppfordre til å ta prøver av grovfôret – da vet du hva du fôrer med. Dersom du inseminerer har du oversikt over forventet kalving – og da skal du være klar og følge med.

Skal kunne sette mordyret i egen binge

Regelverket krever at du har mulighet for å sette mordyret i egen binge. Mange velger også å ha små grupper med mordyr og la kua kalve her, eller la dem kalve utendørs med tilsyn. Det er svært viktig at du har råmelk i fryseren, men aller best er det at kalven får råmelk fra egen mor. De best er jo at kalv­ingen går av seg selv, da vil også bindingen mellom ku og kalv oftest gå helt fint. Men du skal være til stede og selvsagt hjelpe til ved behov. Kalven er som sagt det aller viktigste i vår produksjon, og det varierer mellom raser hvor gode mordyr kyrne er slik at produsentene har ulike erfaringer er helt ­normalt. Omsorg fra kua til kalven, og fra oss som røkter til både ku og kalv er uansett essensielt. I Tyrs overordna strategi har vi fokus på funksjonelle dyr som kalver lett og har gode morsegenskaper i tillegg til fokuset på at dyra skal vokse best på gress, beite og grovfôr.

Melk fra mor er best. Simmental er en rase som er kjent for mye melk. Foto: Tyr

Søk kunnskap

Både Tyr Magasinet og Buskap vil ha flere artikler om kalving og ­kalvestell. Det å snakke med andre produsenter og rådgivere samt å delta på ulike kurs som Biffakademiet og Go`kalven er også bra for den som vil bli virkelig god på kalvestell.