Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Miljøforskning i skuddet

Rasmus Lang-Ree

Miljøets betydning for kyrnes ve og vel var utgangspunktet for en artikkel av overveterinær i NRF Oddmund Filseth, i Buskap og avdrått nr. 3 i 1970. Han advarer mot at rasjonalisering av driftsopplegg og stell og redusert tidsforbruk pr. dyr kan gi uønskede bivirkninger. Han nevner økende brunstproblemer ute i besetningene og at antall sjukdommer øker selv om kutallet går ned. Filseth omtaler i sin artikkel til forskning som viser at risikoen for klauvlidelser kan være 6-7 ganger så stor i fjøs med rister bak båsen som i tradisjonelle båsfjøs med strø og at det kan være uheldig med åpen forbindelse mellom fjøset og gjødselkjelleren. Svenske undersøkelser hadde vist sterk sammenheng mellom båslengde og både spenetråkk og jurbetennelse- Likeens var det langt lavere forekomst av både spenetråkk og jurbetennelse både i løsdrift og i båsfjøs som brukte strø sammenlignet med fjøs der det ikke ble brukt. Fjøs med høy relativ luftfuktighet (over 90 prosent) hadde i en undersøkelse hatt dårligere fruktbarhet enn fjøs med lavere luftfuktighet.