Helse
Det lure med juret

Fra jur til prøveresultat

Hver dag året rundt henter Tine god melk på gårder over hele landet. Og hver dag tar tankbilsjåføren med seg prøver som er lagt fram for sending i melkerommet.

Liv Sølverød

Veterinær Tine, Leder Melkelaboratoriene TRM

liv.solverod@tine.no

Tine Mastittlaboratoriets besetning: Marit Elise Tveeikrem, Anita Halvei, Ingunn Amundsen, Martha Gjendem Lillebakk, Synnøve Strand Flemmen, Torunn Slatlem, Zuzana Korankova, Torill Sjømæling, Marie Vatne, Sigrid Simonsen, Liv Sølverød. Foto: Tine

Når tankbilen leverer melka til meieriet blir alle innsamla prøver lagt på kjøle­rom for videre transport. Seks dager i uka blir prøver hentet her av budbil som kjører fast rute til Råmelklaboratoriet på Heimdal i Trondheim og Mastittlaboratoriet i Molde. Fra de nordligste fylkene skjer noe av transporten med fly.

Identifisering av bakterier

Når melkeprøvene kommer til labora­-toriet blir de registrert i datasystemet, får et unikt journalnummer dom følger prøvene helt fram til de er rapportert til Kukontrollen.

Når speneprøvene ankommer Mastittlaboratoriet i Molde blir produsent og ku registrert i dataprogrammet og prøven får et løpenummer. Melk fra hver spene blir så sådd ut på skål med næringsagar med blod for at ­mastittbakterier skal gis gode vekstvilkår. Vi bruker ¼ skål for hver spene. Skåla står i skap ved 37 grader til neste dag for at ­mastittbakterier skal gis gode vekstforhold.

Dagen etter kan vi se bakterier som vokser på skåla. Bakteriene blir så identifisert ved hjelp av en avansert masse spektrometri-­metode som heter MaldiTOF.

Test for antibiotikaresistens

Når melkeprøvene har kommet til laboratoriet blir melk fra hver spene lagt på næringsagar med blod for å få gode vekstbetingelser for mastittbakterier.

Utvalgte mastittbakterier blir testet for antibiotikaresistens. De blir lagt på en skål med ulike antibiotikatabletter og får vokse over natten. Når bakterien er følsom for antibiotika vil den ikke vokse i nærheten av tabletten. Er bakterien resistent for antibiotika vil den ikke bry seg om at det er antibiotika i tabletten og vokser helt inntil.

Bakteriene trenger tid for å vokse

Maldi-TOF. Med dette instrumentet brukes spektrometri for å arts­-bestemme bakterier med stor nøyaktighet. Dette brukes på alle speneprøver.

Etter ett til to døgn ved 37 grader vil mastittbakterier vokse på næringsagaren og vise seg som små runde kolonier. Disse blir plassert på en liten plate og lagt i Maldi-TOF analysemaskinen for identifisering.

Den opprinnelige skåla får alltid et ekstra døgn i skapet ved 37 grader. Det er fordi noen mastitt­bakterier vokser veldig sakte og trenger to døgn for å komme til syne på agaren. Derfor tar en ­speneprøveanalyse minst to døgn på laboratoriet. Noen ganger kan det være mer arbeidskrevende å gjøre identifikasjon og da vil ­analysen kanskje ta enda en eller to dager.

Resultater på tine.no

Når analysen er ferdig og mastittbakteriene er identifisert legges resultatene inn på medlem.tine.no og kan hentes der sammen med øvrig informasjon om kyr og besetning. God prøvetakingsplan og avansert laboratoriediagnostikk gir grunnlaget for norsk ­jurhelse i verdensklasse.

 

Kontroll over infeksjoner sikrer god dyrevelferd og riktig bruk av antibiotika

Oversikt over infeksjoner (mastittbakterier) får vi når det tas speneprøver ved all antibiotikabehandling, ved synlige symptomer på mastitt og før avsining av celletallskyr.