Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Melkekvalitet hittil i 2020

Gausdal

Jæren

Q-meieriene AS

Q-meieriene 2019

Elitemelk

99.7 %

97.6 %

98.7 %

96.3 %

Fett:

4.26

4.32

4.29

4.22

Protein

3.50

3.38

3.44

3.44

Hittil i år er det levert 31 millioner liter kumelk til Q-meieriene, derav 5. 2 millioner til Gausdal og 25.8 millioner til Jæren. Det er 0.3 prosent lavere volum mot 2019. Fettinnholdet var 4.29, 0.7 høyere sammenlignet med 2019. Protein ligger på 3.44, likt som i april 2019.

Ny ansatt i produsenttjenesten

Vi har endelig fått ansatt ny produsentrådgiver i Gausdal. Han heter Per Muriteigen er 24 år og oppvokst på gard på Fron, der foreldrene driver med sau. Han tiltrer i jobben fra 1. juni i 100 prosent stilling. Han har mye erfaring innen melkeproduksjon etter å ha vært avløser i mange år i flere forskjellige produksjoner. Han har tidligere jobbet som lagermedarbeider på Tine Frya og utført førstegangstjeneste i forsvaret.

Nå holder han på å fullføre sin bachelorgrad i husdyrfag ved Nord Universitet, Steinkjer. Han skriver for tiden bachelor om alternative fôrtilskudd i kraftfôr, og om mineral-, protein- og tørrstoffinnhold i ulike tang og tare-arter som fins langs norskekysten. Der de undersøker muligheten for å bruke dette som råvare i kraftfôr. Vi ønsker han velkommen til Produsent-tjenesten og mener vi har fått med en flink og trivelig medarbeider som vi gleder oss til å bli bedre kjent med.

Endringer i salget

Vi ser endringer i salget i disse corona-tider. Vi har størst økning på melk og frokostyoghurt i butikk. I april hadde vi en økning på 10 prosent i forhold til samme måned i fjor på salg til dagligvare. Samtidig ser vi en kraftig reduksjon i salget til storhusholdning på ca. 60 prosent i april. Totalt salg for 2020 har en vekst på 6,9 prosent de fire første måneder for 2020.

Foto: Solveig Flåten