Animalia

Storfekjøttkontrollen

Silje Johnsgard
Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Beite/binge i Storfekjøtt­kontrollen

Beite/binge-funksjonen er et nyttig verktøy for å holde oversikt over besetningen.

Lag ny

Det første du må gjøre når du skal ta i bruk beite/binge-løsningen er å legge inn aktuelle beiter og binger som du ønsker å flytte dyr til. Dette gjøres via administrer beite/binge --> Lag ny. Du må angi navn, type (binge, innmark, utmark) og kan i tillegg fylle ut areal og beskrivelse. Beitet/bingen settes automatisk som aktiv.

Oversikt

Under “oversikt” ser du en liste over dine beiter/binger med antall dyr på dagens dato, både totalt og fordelt på ulike dyregrupper. Du ser også antall dyr som er planlagt flyttet til beitet/bingen. Du kan sortere på de ulike kolonnene ved å klikke på dem. Klikker du på “detaljer” kommer du til en mer detaljert oversikt for gitt beite/binge, med dyreliste og mulighet for å ta ut noteringsliste og tilsynsliste som pdf. På denne siden kan du også slette flytting inn i beitet/bingen på ett og ett dyr.

Endre beite/binge

For å endre et beite eller en binge, gå til detaljer --> endre. Her kan du endre navn, areal, type og beskrivelse. Det er også her du sletter beiter/binger. NB! Du kan ikke slette beite/binge som har vært i bruk pga. tilknyttet historikk. Ønsker du å skjule beiter/binger som det har vært dyr i, men som du av ulike grunner ikke bruker lenger, endrer du feltet aktiv ja/nei. Hvis det skal tas i bruk igjen må du endre status til aktiv.

Registrer/planlegg flytting

På oversiktssiden trykker du Registrer/planlegg flyttinger. Søk opp dyrene du skal flytte på venstre side. Du kan for eksempel søke på kjønn, fødselsår eller kategori, eller du kan søke opp dyr i et gitt beite/binge. Dyr som flyttes første gang finner du som "bingeløse" i søket. Hak av de dyrene du vil flytte til samme beite/binge på samme dato. Velg beite/binge de skal flyttes til i høyre kolonne. Legg inn flyttedato og trykk “Flytt nå”. Pass på at feltet "Kalv følger mor" er overens med praksis.

Dyr som meldes ut (for eksempel blir slaktet), går automatisk ut av beite/binge på utmeldingsdato.

Automatisk paringsregistrering

Dersom du flytter en okse som ligger med kategori avlsdyr inn til kyr med kategori avlsdyr eller ungdyr vil det genereres paring i den perioden oksen er i beitet/bingen. Det samme gjelder dersom kyr flyttes inn til avlsoksen. For å avslutte en paringsperiode, må du flytte enten kyr eller okse. Hver gang du prøver å gjøre flyttinger som vil starte paringsperioder, får du opp et varsel om dette slik at du kan velge å avbryte flyttingen.