Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

Vellykket ­nettauksjon av NRF-elitekviger

Auksjonen av ni drektige NRF-elitekviger (kviger som har stått i embryoproduksjon hos Geno) åpnet 20. mai og ble avsluttet 25. mai på ulike tidspunkt per kvige.

Om lag 70 personer hadde registrert bruker under auksjonen, og det var flere av auksjonene som gikk på overtid på grunn av bud de siste minuttene. De to kvigene som gikk for høyest pris var 80121 Aida, som gikk for 42 000 kr og 80086 Annemor for 41 000 kr.

Kvigene ble solgt for:

  • 80121 Aida – 42 000 kr

  • 80086 Annemor – 41 000 kr

  • 80116 Ailin – 39 000 kr

  • 80127 Arya – 36 500 kr

  • 80132 Adelheid – 35 000 kr

  • 80107 Almine – 29 000 kr

  • 80123 Aimee – 29 000 kr

  • 80076 Alex – 27 000 kr

  • 80122 Aila – 27 000 kr

Auksjonsløsningen fungerte godt, og vi kommer nok til å kjøre auksjon via nett igjen i fremtiden.

NRF-elitekviga 80121 Aida ble solgt for hele 42 000 kr. Foto: Hanna Storlien

Pris på NRF-sæd reduseres fra 1. juni

Fra 1. juni ble prisen på NRF-sæd (unntatt tilbudsokser) redusert med 30 kroner. I tillegg skal det, i forkant av budsjettbehandlingen for 2021, legges fram et nytt forslag til prissystem. Dette skal være mindre følsomt for endringer i avlsverdier, men samtidig ivaretar at avlsverdi gir kvalitet.

Med dagens prismodell hopper prisen opp og ned, og er slik sett veldig følsom. Vi skal fortsatt prise på kvalitet, men må ha en modell som er forståelig og god.

Brunstkalender 2020/21

Brunstkalender for 2020/2021 sendes i år ut sammen med Buskap 6-2020, som kommer i midten av september.

Har du lagt inn realistiske krav i avlsplanen?

Ved å legge inn egne krav til avkom og individegenskaper på enkeltdyr, kan du øke fokus og krav til enkeltegenskaper i avlsplanen din. Men det er viktig at kravene er innenfor det som er mulig å oppnå. Det er mange som har etterspurt tips og retningslinjer på både hvor mange og hvor strenge krav det er mulig å legge inn for å få ønsket effekt.

Valget «Indekser på avkom» viser om de ulike kombinasjonene opp­fyller kravene som er satt (per ku/kvige i besetningen). Hvis de ikke oppfyller kravene viser denne hvor langt unna kombinasjonene er fra å oppfylle kravene.

For å få denne oversikten på et overordnet nivå som inkluderer hele besetningen er det nå laget en ny oversikt. Oversikten finner du ved å klikke på «Avvik fra krav» som ligger rett under grafene på fremsiden av avlsplanen. Denne inkluderer alle dyr i ­besetningen som det er valgt NRF-okser på.

Denne oversikten viser ei linje per kvige/ku og i hvor stor grad de fire første oksevalgene oppfyller de kravene som er satt. Fra denne oversikten kan du bla deg videre til «Indekser på avkom» på enkeltdyr, for å se hvilke egenskaper som ikke har fått oppfylt kravet.

Målet med denne oversikten er å gi et overordnet inntrykk av om dere har riktig omfang og nivå på de kravene som er lagt inn.

Sikre deg ­sommermelk fra kvalitetsdyr

Vi ønsker å bidra i dugnaden for å få mer sommermelk. Fra 1. mai til 15. august har vi 100 kr rabatt på REDX™ – kjønnsseparert NRF-sæd, og 500 kr rabatt på MbryO™ – NRF-embryo (rabatten er per embryo).

Les mer om dette på www.geno.no

Unngå stigning i celletallet om sommeren

Mange opplever at celletallet stiger om sommeren. Kvalitetsrådgiver Benny Kirkeby i Seges sier til Kvægnyt at rene kyr er det viktigste forebyggende tiltaket. – Møkkete kyr i kombinasjon med fukt og varme er gull for bakteriene, sier Kirkeby. Det er viktig å ha fokus på stedene i fjøset kyrne oppholder seg mest som i liggebåser og gangarealet. Kirkeby mener det ikke er tilstrekkelig å skrape liggebåsene i forbindelse med melking. Han viser til at besetninger som skraper fem ganger i døgnet har lavere celletall og bedre jurhelse. Videre anbefales haleklipp og fjerning av hår på juret. Avslutningsvis peker kvalitetsrådgiveren på at nok vann er viktig for å forebygge varmestress hos kyrne. Minstekravet er 10 cm vannkar pr. ku i løsdrift.

KvægNyt 7/2020

Dyrevelferd og økonomi

130 løsdriftsbesetninger med i snitt 156 kyr var med i et canadisk forskningsprosjekt der dyrevelferden ble vurdert. Teknikere besøkte besetningene og ga blant annet poeng for halthet, skader på kne og haser og renhet. Dessuten ble liggetiden registrert for 40 kyr i hver besetning og underlaget i liggebåsen målt for fuktighet. Resultatene viste en positiv sammenheng mellom dyrevelferdsparametrene og ytelse og økonomi. Det ble registrert økende ytelse jo færre kyr som hadde skader på knær og haser. Kyr med møkkete flanker hadde negativ sammenheng med produktivitet og økonomi. Tørt underlag i liggebåsene ga positivt utslag for økonomi.

Kvæg 3/2020 – Journal of Dairy Science april 2019

Frisk luft senket antibiotikaforbruket

Et sveitsisk forskningsprosjekt sammenlignet kalver oppstallet i utendørs hytter (grupper på 10 kalver og adgang til areal utenfor hytta) med oppstalling innendørs. Forbruket av antibiotika var 5,3 ganger lavere i utendørsgruppen og dødeligheten 3,1 prosent mot 6,3 prosent i gruppen som var innomhus. Det var imidlertid ingen forskjell i tilveksten mellom de to gruppene.

Kvæg 4/2020 – Preventive Veterinary Medicine, mars 2020

Pusser beitet før kyrne slipper til

Kristoffer Kullingssjö i Sverige har snudd litt på flisa. Når beitet er litt forvokst slår han graset noen timer før kyrne slipper til. Da rekker graset å tørke litt og næringsinnholdet konsentreres. Han mener dette høyner fôropptaket og forteller til Husdjur at han slår graset 4 til 12 timer før kyrne kommer ut. Stubbehøyden er 7 til 10 cm og det brukes ikke beitepusser, men utstyr med kniver.

Husdjur 4/2020

Kraftfôrmengde i melkerobot påvirker melkings­frekvensen

Et canadisk prosjekt sammenlignet 3 eller 6 kg kraftfôr i melkeroboten for 1. kalvs holsteinkyr. De hadde fri tilgang til fullfôr med energinivå tilpasset kraftfôrmengden i roboten. Kyrne som fikk 6 kg kraftfôr i melkeroboten hadde en melkingsfrekvens på 3,5 mot 3,0 for gruppen som fikk 3 kg. Antallet hentekyr var også lavere i gruppen som fikk 6 kg kraftfôr og liggetiden en halv time lenger.

Kvæg 3/2020

Vær obs på høyt sukkerinnhold i 1. slåtten

Kombinasjonen av mye sol om dagen og kalde netter kan gi høyere sukkerinnhold i førsteslåtten enn ønskelig. Særlig ved høyt tørrstoffinnhold – opp mot 40 prosent og over – blir det fare for varmgang i silomassen.

Kvægnyt 8/2020

Dyrevelferd og økonomi

130 løsdriftsbesetninger med i snitt 156 kyr var med i et canadisk forskningsprosjekt der dyrevelferden ble vurdert. Teknikere besøkte besetningene og ga blant annet poeng for halthet, skader på kne og haser og renhet. Dessuten ble liggetiden registrert for 40 kyr i hver besetning og underlaget i liggebåsen målt for fuktighet. Resultatene viste en positiv sammenheng mellom dyrevelferdsparametrene og ytelse og økonomi. Det ble registrert økende ytelse jo færre kyr som hadde skader på knær og haser. Kyr med møkkete flanker hadde negativ sammenheng med produktivitet og økonomi. Tørt underlag i liggebåsene ga positivt utslag for økonomi.

Kvæg 3/2020 – Journal of Dairy Science april 2019

Oksesæden påvirkes av klima

Et svensk-spansk forskningsprosjekt fastslår at klimafaktorer den måneden sædtappingen skjer påvirker sædcellenes bevegelighet og arvemassen. Klimaet en til to måneder før sædtappingen påvirker sædcellenes bevegelighet og fysiske form. Varmestress er en faktor som kan påvirke sædkvaliteten. Det var sæd fra melkeraser som ble undersøkt i forskningsprosjektet.

www.slu.se/klimaspermiekvalitet