Avl

Status for metan­prosjekt

Går alt etter planen kan vi ha grunnlag for avlsverdier for metan­utslipp i 2022–2023.

Tekst og foto
Sverre Lang-Ree

Prosjektleder Geno

sverre.lang-ree@geno.no

Målet med prosjektet «Avl for klimavennlig storfe» (metanprosjektet) er Rigge et system som legger til rette for å avle for ei ku med stor produksjonskapasitet, god helse og fruktbarhet, god fôrutnytting og lavt utslipp av metangass.

Utnytte moderne teknologi

I prosjektet skal vi måle metangassutslipp på individnivå i et utvalg av besetninger. Vi skal også samle annen fenotypeinformasjon på de samme dyrene og genotype dem. Det vil også bli samlet inn data fra melkerobot i besetningene som er med i prosjektet. Totalt skal det installeres 17 GreenFeed metanmålere. Av disse er åtte nå installert og i ferd med å samle data på individnivå. Som følge av restriksjoner med koronaviruset ble videre installering av GreenFeed metanmålere innstilt. Nå er situasjonen i ferd med å bli enklere og vi planlegger å gjenoppta installering av de 9 siste maskinene.

GreenFeed måler installert på Øyer oksestasjon

Ny prosjektleder

Prosjektet forsterkes med Harald Kleiva, som er kjent fra mange roller i Geno. Han vil gå inn som prosjektleder, mens nåværende prosjektleder Sverre Lang-Ree vil fortsette å bidra, men i mindre omfang i denne fasen.

Karoline Bakke Wethal som nettopp avsluttet sin doktoravhandling ved NMBU går også mer inn i prosjektet på området data innsamling fra besetningene og resultatbehandling.

Ni kasser med «koronafaste» GreenFeed målere som venter på å komme ut fra lageret på Store Ree.

Når får vi resultater fra prosjektet?

2020:

Samler nåtid- data for metanutslipp på individ nivå

2021:

Grunnlag for utvelgelse av okser på Øyer basert på GreenFeed målinger.

Først i verden på hanndyr?

2021:

Første resultater etter beregninger på en hel laktasjon

2022-23:

Grunnlag for avlsverdier?

2025-26:

Første generasjon NRF-kyr i produksjon valgt ut på grunnlag av metanutslipp

«Avl for klimavennlig storfe» (metanprosjektet)

  1. I Jordbruksavtalen 2017–2018 øremerket 15,5 millioner kroner til prosjektet i regi av Geno

  2. Næringa selv bidrar med 16 millioner kroner

  3. Samarbeid med flere organisasjoner, Tine, FKA, NMBU, Nortura