Tema: Fjøsbygg og i-mek

Teknologi og dyreflyt

For Christian Diskerud Meyer er god dyreflyt og automatisering av rutinearbeid oppskriften for suksess i fjøset.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Skjefstad gård, Østre Toten kommune i Innlandet

 • Sidsel Andrine Bøe Meyer og Christian Diskerud Meyer

 • To jenter på 19 og 24 år

 • Leid 0,5 årsverk og nabosamarbeid om gjødsel og slått

 • 460 dekar eid og dyrker ca. 700 dekar

 • Gras på ca. 450 dekar

 • Kvote på 440 000 liter

 • Avdrått på ca. 11 350 kg EKM

 • Ca. 45 årskyr

 • Full framfôring okser

 • 16 Limousine–mordyr (brukt en charolaisokse siste året)

Aktuell for offensiv holdning til teknologi og prioritering av dyreflyt

Christian Diskerud Meyer ser ingen grunn til ikke å automatisere mest mulig av rutinearbeid og etter hvert kan mye styres fra mobilen.

Etter mange år i IT-bransjen har Christian Diskerud Meyer andre briller å se landbruket gjennom, og han liker å tenke litt utenfor boksen. Med nytt fjøs og full automatisering har avdråtten steget mer enn han egentlig ønsker. 11 339 kg EKM ga plass på lista over høystytende besetninger i 2019, og kyrne hans har en fôreffektivitet helt i toppsjiktet. Selv synes han en avdrått på 10 000-tallet er mer bære­kraftig.

– Jeg vil heller ha litt flere dyr og drive kjøttproduksjon parallelt. Det handler både om å ikke drive kyrne for hardt og om å fordele risiko, sier Christian.

Massivtre og naturlig ventilasjon

Båsfjøset på Skjefstad på Lena er fra 1971. Han og kona Sidsel Andrine Bøe Meyer tok over gården fra hennes foreldre i 2012. Christian var klar på han ville fortsette med ku, og da måtte han bygge nytt fjøs. Resultatet med 55 liggebåser til melkeku og 9 plasser til sinku/velferd på ene siden og binger med plass til 30 kviger på andre siden var klart til å tas i bruk i 2017.

Nyfjøset, som er levert av Fjøssystemer, er bygd i forlengelsen av båsfjøset som er ombygd til fjøs for okser og småkviger. Tre ble valgt som materiale både i vegger (massivtre) og takåser. Stålbuer ble valgt for å unngå stolper. På vegger som er utsatt for mye møkk har det blitt skrudd på plastplater for enklere rengjøring.

Melkeroboten har vært meget driftssikker og det har ikke vært mer enn 5–6 alarmer siden oppstarten i 2017.

Ta i bruk teknologien

Filosofien til Christian er at alt rutinearbeid må automatiseres. Derfor er det robot som melker, fôrer og skraper møkk. Mye kan styres fra kontoret som er plassert med utsikt til kufjøset. Melkeroboten er bevisst plassert unna kontoret for Christian ser ingen grunn til å sitte og se på en robot som melker. Flere kameraer overvåker de ulike fjøsavsnittene, og nå er planen å skifte ut eldre kameraer og få et mer ensartet opplegg. Ca. 12 kameraer er planen for å kunne overvåke alle fjøsavsnitt fra pc, nettbrett eller mobil.

Automatisert fôring

Nyfjøset bygd i forlengelsen av det gamle gjør at kyr, ungdyr og ammeku fôres langs ett fôrbrett på over 100 meter. Ammekyrne har i tillegg tilgang til rundball i fôrkorg i uteområdet. Bruk av minilaster for å kjøre ut fôret var ikke noe alternativ for en med IT-bakgrunn. En Vector fôringsrobot mikser fôret i fôrsentralen i enden av fôrbrettet. Der kan det legges ut 10 rundballer som grabben henter fôr fra. Roboten kan mikse nesten ubegrenset antall rasjoner, og på Skjefstad mikser den ulike blandinger til melkekyrne, ammekyrne, småkvigene, drektige kviger, samt to ulike mikser til oksene og egen oppfôringsmiks fram mot kalving. Det blandes ikke kraftfôr i miksen til melkekyrne fordi Christian vil ha full kontroll på kraftfôropptaket til alle kyrne.

Alt rutinearbeid må automatiseres

Med kapasitet på bare 300–350 kg fôr i mikservogna blir driftsstans og tomt fôrbrett største risikoen med løsningen. Christian har brukt mye tid, og hatt nytte av å ha med seg systemtankegangen fra IT-verdenen, for å definere ruteinnstillingene for roboten i detalj. Roboten er en teknologisk avansert sak med blant annet fire ulike sensorteknologier, så Christian er ikke overrasket over det har vært noen barnesjukdommer og at fintuningen av systemet har vært litt utfordrende. Samtidig er han sikker på at konseptet med å fôre lite men ofte kanskje er hovedårsaken til at avdråtten har gått opp så mye.

Fôringsroboten betjener et fôrbrett på over 100 meter. Her på vei fra det ombygde båsfjøset og inn i nyfjøset.

Med på fôringsforsøk

Besetningen på Skjefstad er med på et fôringsforsøk i regi av NMBU ved professor Harald Volden. Forsøket går ut på å justere ned kraftfôrmengden med 2 kg i ei gruppe melkekyr på fjøset og sammenligne med ei annen gruppe som opprettholder kraftfôrnivået. Spørsmålet er hvor mye av nedgangen i kraftfôret kua kompenserer med økt grovfôropptak. Resultatene er ikke klare ennå, men Christian røper at det ser ut til at reduksjonen i kraftfôr fører til en liten nedgang i kg melk, men økning i fett og protein slik at nettoeffekten blir marginal.

Beregninger av fôreffektiviteten har blitt gjort, men siden forsøket ikke er ferdig vil ikke Christian si noe mer enn at han tror han havner på 1,7 eller bedre. Mens det i dag brukes 28 kg kraftfôr pr. 100 kg EKM, tror ikke Christian det vil være noe stort problem å komme ned mot 20. Når det gjelder rådgiving på fôringsområdet synes han det blir helt feil å bruke kraftfôr­leverandøren, fordi de som lager kraftfôr selvsagt har interesser knyttet til mest mulig salg. Derfor er det Tine og NLR det kjøpes rådgiving fra.

Slik er fôringsroboten instruert

All flytting skal gjøres av en person

I planleggingen har rettesnora for Christian vært at all flytting av dyr fra fødsel til slakt skal kunne gjøres av en person. I det ombygde båsfjøset er det drivganger bak bingene og det er enkel utlasting av dyr både fra okse- og kufjøset. Kyr og kviger har enkel utgang til beitet som ligger rett ved fjøsdøra. En eneste ting irriterer Christian og det er at kvigene må krysse fôrbrettet når de skal over i ku­­avdelingen en fjorten dagers tid før kalving. Men fra kuavdelingen er det enkelt å flytte dyr til og fra kalvingsbingene og behandlingsbingen. God plass foran melke­robot og at det ikke er støpt ­skillevegg ved enden av dobbeltrekke mot robot er også faktorer som har betydning for dyreflyten.
I starten av beitesesongen stenges kyr med melketillatelse inne foran roboten slik at de melkes før de slipper ut på beite. Smartport som stenger for dyr som ikke har melket seg vurderes på et senere tidspunkt.

Rett bak fjøset har kyrne tilgang til et beite som deles i tre skifter med hver sin inngang. Vanligvis beites et par dager på hvert skifte, før kyrne går på et annet beite på nedsiden av fjøset ei uke tid før de er tilbake.

Slåttekapasitet med nabosamarbeid

Christian samarbeider med en nabo om grashøstingen. De har investert i 8 meter butterfly og både sprede- og samlerive. Pressingen står de for hver for seg. Opplegget er at de slår 3–400 dekar, tørker utover dagen og presser samme dag på ettermiddag/kveld.

– Jeg har ikke noen tro på at vi skal gå vekk fra rundballer, mener Christian. Med rundballepressing kan vi berge kvalitet mellom to regnbyger og jeg har ikke mye lyst til å ha en Jaguar på 13 tonn utpå et bløtt jorde.

All flytting av dyr fra fødsel til slakt skal kunne gjøres av en person

Stor kapasitet og jord nær gården gir billig grovfôr. Utfordringen er å få slått tidlig nok. Målet er at alt grovfôret skal ha melkekukvalitet og energiinnhold på 90 pluss. Det blir alltid nok ammekufôr selv om en ikke planlegger for det! Christian vil også trekke fram ammoniakkbehandlet halm som et fantastisk produkt. Den vanskelige 18/19-sesongen måtte det brukes både halm og grovfôrerstatter og erfaringen var at 90 prosent av kyrne gikk opp i avdrått. Er strukturinnholdet i rundballene lavt brukes halm aktivt. Til tredjeslåtten er det nesten alltid nødvendig å sette til noe halm.

Fanghekk ble skiftet ut med rør for å hindre at oksene ødela utmatingsluken på fôringsroboten. Med det horisontale røret får ikke oksene løftet hodet så høyt som i en fanghekk.

Tar vare på kalven

Det var dårlig inneklima for kalven i det gamle båsfjøset. Skillevegg mot kufjøset, utvidelse av rommet og ny ventilasjon har sørget for bedre luftkvalitet og det har gitt resultater. Senere har det blitt investert i to Moving floor-binger. Konseptet er at møkk og urin ­fjernes kontinuerlig, slik at kalvene hele tiden har det rent og tørt. Nå er det nesten aldri sjuke kalver lenger.

- Det er bedre å bygge kalv enn å reparere ku, slår Christian fast.

Avl for jur/bein og kjøttfesemin

Christian forteller at han kombinerer en liten ammekubesetning med noe bruksdyrkrysning på de dårligste melkekyrne. Han har allerede brukt angussæd på noen kviger. På melkekyrne har det blitt avlet på jur i mange år, og det er mange pene jur å se i besetningen. I det senere har bein blitt mer vektlagt. I overgangen til nytt fjøs måtte det slaktes ut noen kyr, og betongunderlag krever gode bein og klauver.

I Mooving floor-bingen blir gjødsel og urin kontinuerlig fjernet og kalvene har det rent og tørt til enhver tid.

Optimalisering

Christian har ikke planer om store investeringer. Nå er det optimalisering som gjelder, og øverst på lista står forbedringer av uteområdet for ammekyrne. Ny ventilasjon i gamlefjøset er under planlegging.Et halmhus for å slippe å pakke strøhalmen står også på ønskelista. Utskifting av kamerautstyr er allerede i gang og for det er viktig å kunne overvåke det som skjer i alle fjøsavsnitt fjøset 24/7 fra hvor som helst.

Fra Christian

 • Romslig areal foran melkeroboten

 • Senkbar grind slik at arealet foran roboten kan stenges av

 • Ikke betongskillevegg i enden av dobbeltrekke mot melkerobot (viktig at kyrne kan se roboten)

 • Kraftfôr bare i melkerobot og kraftfôrautomat for å ha full kontroll på opptaket

 • Nok frisk luft med gardiner i langveggene («Det er ingen som selger lys, luft og vann….»)

 • All flytting av dyr fra fødsel til slakt skal kunne gjøres av en person

 • Bruk aldri kraftfôrleverandøren som fôringsrådgiver

 • Ta vare på kalvene (bedre å bygge god kalv enn å reparere ku)

 • All flytting av dyr skal kunne gjøres av en person