Reportasje

Komfortabelt
liggeunderlag med todelt vannmadrass

Mjukt og komfortabelt liggeunderlag gir økt liggetid og mer melk. Erfaringene med en todelt vannmadrass utviklet i Canada er gode.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

 

 

Ku i avslappet posisjon. Det er fylt mer vann i fremre del av vannmadrassen for å ta unna trykk fra knærne under legge- og reisebevegelsen.

Jon og Astrid Nærland på Finnøy i Rogaland hadde problemer med hase- og knesår på kyrne. De har rundt 45 årskyr og ei kvote på 400 000 liter. Med kjøp av jorda på en gård og leie av to gårder har han og kona Astrid ca. 300 dekar dyrket og 300 dekar beite. I tillegg til melk er det ammeku og konsumeggproduksjon på gården. Nytt løsdriftsfjøs ble bygd i 2011. Etter noen år oppsto det problemer med hovne haser på kyrne, sår på framknærne og sår etter nakkebommen. Problemene gikk ut over melkeproduksjonen, og noen kyr ble uvillige til å gå i melkeroboten.

Avløseren oppdaget vannmadrassen

Jon Nærland skal overlater gården til sønnen Petter og samboer Ingrid, mens han skal selge og montere vannmadrasser.

Jon forteller at det var avløseren som kom over en todelt vann­madrass fra det nederlandske ­firmaet Buc (DCC Waterbeds – utviklet i Canada). Sju madrasser ble bestilt og montert i februar 2016.

– De kyrne som la seg der ville ha disse liggebåsene tilbake og sto og ventet til de ble ledige. Og dette var den minst populære ­liggebåsrekka tidligere, forteller Jon.

Erfaringene var så gode at i juli 2016 ble det lagt inn vannmadrasser i resten av liggebåsene. Til sammen 54 båser. Jon mener det har resultert i at det har blitt roligere i fjøset, kyrne ligger lenger, melker mer og celletallet har gått ned. Kyrne er rene uten bruk av strø og båsene er tørre.

 

 

Fjøset hos Jon og Astrid Nærland. Legge merke til den røde, bevegelig nakkebommen på forbrettet som er mer skånsom mot kunakken enn en fast nakkebom.

Registrering før og etter

Tine-rådgiver Arve Vignes (se mer om han senere) og veterinær i Tine Helene Sejersted Bødtker gjorde registreringer av skader på haser og frembein ca. 1 måned etter montering av de siste vannmadrassene og ca. seks måneder senere (rapporten finnes på www.gladq.no/). Ca. 40 kyr ble undersøkt begge gangene, og av disse var ca. 30 kyr med på begge undersøkelsene. Andelen helt uten frambeinsskader gikk opp fra 50 til 87 prosent. Andelen uten haseskader økte fra 37 til 90 prosent. Det eneste som ble registrert var henholdsvis 13 og 10 prosent med «Antydning til skade» og ingen med «Skade) eller «Stor skade». Selv om dette ikke var noen vitenskapelig undersøkelse var resultatene svært klare i dette fjøset. Etter overgang fra enkle båsmatter med skumgummi i front til todelte vannmadrasser ble problemet med hase- og frambeinskader i praksis eliminert.

Vannmadrassene er festet i front og på enden av hver liggebåsrekke. Madrassen består av to atskilte kammer med vann.

To-delt og ru overflate

Siden todelt vannmadrassen er delt i to atskilte rom kan vanntrykket være høyere i fremre del for å ta av for trykk fra framknærne når kua legger seg. Vannmengden i de to kamrene blir nøyaktig målt opp ved montering og prinsippet er at kua skal «flyte» når hun ligger, men at klauvene skal nå gulvet når kua står. Når kua «flyter» oppstår det ikke så lett friksjon mellom underlag og hud eller trykk mot for eksempel kne og haser som kan føre til sårdannelser. Når kua reiser seg vil madrassen bule opp og eventuell væske renne av. Dermed vil over­flaten holde seg tørr selv med svært sparsom bruk av strø. Andre fyll­materialer som skum og gummi vil etter hvert miste elastisitet, noe som ikke skjer med vann.

Madrassoverflaten er ruglete for å gi god friksjon. Siden kua «flyter» når hun ligger oppstår det ikke så lett gnisninger mellom hud og underlag.

Lite strø – lite arbeid

Fordelen med todelte vann­madrasser kontra andre madrasser eller båsmatter summerer Jon opp med mjukt liggeunderlag, lite arbeid og lite eller ikke behov for strø. Han bruker ikke strø selv. Madrassene er enkle å holde rene. Strø koster nesten like mye pr. kg som kraftfôr og kostnadene kan fort komme opp i 1 000 kr pr. ku og år.

Når kua står skal klauvene nå gulvet slik at underlaget oppleves stabilt.

Ramme

Fra melke­bonde til ­madrasselger

Etter mange år som melkebilsjåfør og melkebonde var skuldra til Jon utslitt. Nå skal sønnen Petter og samboer Ingrid overta gården, og Jon skal selge og montere vannmadrasser.

Etter at alle kubåsene fikk vannmadrasser ble Jon så overbevist om fordelene ved produktet at han bestemte seg for å begynne salg i Norge. Buc, som han kjøpte de første fra, er nå historie og nå får han madrassene og brystplank fra Spinder i Nederland. Jon har sammen med Petter (34) ­etablert firmaet GladQ AS. Jon og Petter skal både selge og reise rundt og montere vannmadrasser. Etter en forsiktig start der det tok tre år å selge de første 500 madrasser, har GladQ nå bestillinger på ca. 300 madrasser for montering i høst. I tillegg til vannmadrasser selges bevegelig nakkebom på fôrbrettet fra det danske firmaet Erri Comfort. ­Prisen på todelte vannmadrasser er høyere enn for andre typer madrasser, men Jon er ikke i tvil om at merkostnadene tjenes inn på bedre kukomfort, økt avdrått og økte holdbarhet på kyrne.

Jon Nærland mener at med todelt vannmadrasser blir ikke hasesår lenger noe problem.