Dyrevelferd

Doktorgradsstipendiat skal studere relasjonen mellom ku og kalv

Det er forsker Juni Rosann E. Johanssen ved Norsk senter for økologisk landbruk (Norsøk) som har blitt tildelt doktorgradsstipendiat i prosjektet Succeed for å forske på dyrevelferd i norsk melkeproduksjon.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Juni Rosann E. Johanssen i fjøset på Tingvoll Gard. Foto: Vegard Botterli

Doktorgraden til Juni Rosann E. Johanssen skal studere relasjonen mellom ku og kalv og hvilke konsekvenser det får om man lar kalven være sammen med mora lengre, ­sammenlignet med å skille de kort tid etter fødsel. Det er økende interesse fra næringen for å ha ku og kalv mer sammen, og mange melkeprodusenter ønsker råd og forslag til praktiske løsninger.

Et av målene med Succeed-­prosjektet er å utvikle funksjonelle løsninger for å ha ku og kalv sammen i moderne løsdriftsfjøs. Prosjektet undersøker også ­hvordan atferd, helse, velferd og produksjon påvirkes når dyra ­beiter sammen. Juni skal gjøre undersøkelser på beite på en gård der hun får tilgang til ku og kalv som går sammen på beite ­gjennom sommeren. Forsøkene tar for seg to grupper med 8 ku/kalvpar i hver. I den ene gruppa skal ku og kalv skilles etter tre dager, og i den andre gruppa skal ku og kalv være sammen på beite i rundt seks uker før de skilles.