Helse
Det lure med juret

Helseoversikten
– kuas historikk på ett sted

Helseoversikten på medlem.tine.no er et nyttig verktøy som raskt gir god oversikt over besetningen og hver enkelt ku. Klikk på enkeltku for å få opp «rullebladet».

Marit Smistad

Veterinær, ­nærings­stipendiat Tine Mastittlaboratoriet

marit.smistad@tine.no

Liv Sølverød

Veterinær Tine, Leder Melke­laboratoriene TRM

liv.solverod@tine.no

Kyr kan rangeres i helse­oversikten etter hvor mye de bidrar til tankcelletallet, slik at du raskt kan finne hvilke kyr som skal fokuseres på først. Speneprøvesvar fra Mastittlaboratoriet vises sammen med celletallsmålingene fra kukontroll­prøver og behandlinger for jur­betennelser.

Effektiv måte å få oversikt på

Bruk av helseoversikt besetning er den mest effektive måte å skaffe oversikt over hva som er årsak til høyt celletall og jurbetennelser i besetningen. Klikk på kunummer og finn kuas «rulleblad», både for reproduksjon og jurhelse. Her kan du se inseminasjoner, drektighetskontroller og behandlinger i tidligere laktasjoner, som gir nyttig info om kua lett tar kalv eller har hatt en mer ­trøblete historikk. Videre ser du celletallshistorikken fra alle tidlig­ere laktasjoner, speneprøvesvar og eventuelle mastitt- eller ­sintidsbehandlinger.

Figur 1. Fiaskoku

Skal kua få en ny laktasjon?

Valget om kua skal få en ny laktasjon bør tas ved inseminering. Hvilke kyr som får ny laktasjon vil ha stor påvirkning på besetningens jurhelse i framtida. Før du inseminerer anbefaler vi en kikk på kuas historikk. Er kua en «suksessku» eller en «fiaskoku»?

Svaret på spørsmål om hvorfor noen kyr ikke responderer på behandling ligger også svært ofte i kuas historikk. Det vanligste svaret er at kua er en fiaskoku, og disse responderer ikke på antibiotikabehandling. Hun kan ha hatt mastitt tidligere som førte til at jurvevet ikke ble helt friskt igjen. Antibiotika kan verken reparere ­jurvev eller senke celletall, det kan kun drepe/svekke bakterier. Helseoversikten viser også om kua har en bakterie som er resistent mot penicillin, men det er heldigvis sjeldent i Norge.

Kontroll på fruktbarheten har stor betydning for om du har muligheten til å velge inseminasjon av suksesskyr, og utrangering av fiaskokyr. Dersom det er fiaskokyrne som tar kalv på første forsøk, og man sliter med å få kalv i kyr med bedre jurhelse, så blir reproduksjonsproblemer en indirekte årsak til celletallsproblemer.

Fiur 2: Suksessku

Eksempel fiaskoku og suksessku

Følgende kjennetegner suksesskyr:

  • Celletallet er stabilt under 100 000.

  • Hun har ingen eller få tidligere mastittbehandlinger. Eventuelle behandlinger bør være vellykkede, det vil si hun har kommet ned igjen i celletall.

Følgende kjennetegner fiaskokyr:

  • Kua har celletall som ligger over 200 000 og er ustabilt over tid

  • Hun har tidligere hatt mastittbehandling hvor celletallet ikke har gått ned igjen til normalt nivå

  • Hun er sinbehandlet, men celletall forblir høyt og ustabilt i påfølgende laktasjon.

organisasjon