Organisajon

Har du innspill til valgkomiteen?

Valgkomiteen har startet sitt arbeid frem mot valg i årsmøtet 2021. Her er både styremedlemmer og andre sentralt tillitsvalgte på valg, og nå er din mulighet til å påvirke! Vet du om noen som du mener burde være tillitsvalgt i Geno, eller du ønsker å være det selv, gi valgkomiteen beskjed!

Agnete Børresen

Organisasjonskonsulent i Geno

Agnete.Borresen@geno.no

Leder/område midt

Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa
Telefon: 482 47 049
E-post: bjorg.irene@hotmail.no

Nestleder/område øst

Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres
Tlf: 481 79 192
E-post: sigrun.lerhol@hotmail.com

Område nord

Morten Mortensen, 8980 Vega
Tlf: 913 05 707
E-post: momorte@online.no

Område sørvest

Norolf Sæle, 5337 Rong
Telefon: 975 98 036
E-post: nor-sael@online.no

Valgt på fritt grunnlag

Peder Jenssen, 9740 Lebesby
Tlf:480 55 561
E-post: pederjjenssen@gmail.com