Forskjellig

Takk til Slaktehuset Eidsmo Dullum AS

Insemineringskurs for veterinærer lot seg gjennomføre med velvilje fra Slaktehuset Eidsmo Dullum AS.

Tekst og foto
Vilde Granne Kvale

Kursansvarlig veterinær i Geno

Daglig leder Rune Dullum (til venstre) og transportleder Inge Skjetlein ved Slaktehuset Eidsmo Dullum AS.

Da koronapandemien traff oss i mars ble de store slakteriene i landet nødt til å stenge for eksternt besøk. All praktisk trening i forbindelse med insemineringskurs forgår på slakt­eri, og det ble derfor ikke mulig å gjennomføre kurs. Geno var i denne situasjonen spesielt bekymret for gjennomføring av insemineringskurs for nye veterinærer og veterinærstudenter. Mange av disse er avhengig av insemineringskurs for å kunne starte i fast jobb eller i sommer­vikariater. Det var også mange veterinærer som bekymret seg for sommerferien sin. Situasjonen var lenge uklar, og flere av dem som var påmeldt kurs begynte å frykte for at de ikke kunne starte i sine nye jobber som planlagt.

Da vi skjønte at de store slakteriene trolig ikke ville åpne opp for eksternt besøk før sommeren, ­forhørte vi oss med noen mindre, private slakterier, deriblant Slaktehuset Eidsmo Dullum AS i Melhus i Trøndelag. Til alles glede sa daglig leder, Rune ­Dullum, og transport­leder, Inge Skjetlein, ja til å ta oss imot etter klarsignal fra Mattilsynet.

Vi ha dermed fått gjennomført tre insemineringskurs for veterinærer i mai og juni, noe vi er svært takknemlige for. Dette har sikret insemineringsdekning hos mange ­produsenter i sommer. Det har vært veldig fint å holde insemineringskurs på Slakte­huset Eidsmo Dullum. Vi har blitt tatt godt imot, og har hatt et ­veldig godt sam­arbeid med ­slakteriet både med tanke på smittevern og det prakt­iske rundt kursgjennomføringen.

I august har Geno holdt kurs i embryoinnlegg for veterinærer på Slakthuset Eidsmo Dullum, og vi håper å få gjennomført de aller mest nødvendige kursene her, så lenge de større slakteriene holdes stengt.

Vi takker igjen til hele slakteriet og spesielt til Inge Skjetlein og Rune Dullum for gjestfriheten og godt samarbeid.