Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Kvigene var eldre da de kalvet

Rasmus Lang-Ree

For 50 år siden var kvigene eldre da de kalvet første gang. I en artikkel i Buskap og avdrått nr. 2 i 1970 har stipendiat Endre Jacobsen sett på statistikk fra fjøskontrollen for 1968. I gjennomsnitt kalvet kvigene da de var 27,5 måneder. Kvigene på Østlandet var eldre ved første kalving enn på Vestlandet. En annen forskjell var at kvigene kalvet senere i de høytytende besetningene på Østlandet, mens det var motsatt på Vestlandet. Jacobsen skriver med henvisning til en undersøkelse av Harald Skjervold at det på Østlandet foregår en forskyvning av kalvingstidspunktet i retning høstbære kyr. Kyr som er født på våren blir dratt over til kalving på høsten og kalver kanskje ikke før enn ved 30 måneders alder. Tilsvarende forskyvning av kalvingstidspunktet ble ikke observert på Vestlandet og det kan forklare tidligere innkalving der. Alderen ved første kalving var lik for Sør- og vestlandsfe og NRF. Det bekrefter dermed ikke påstander om at NRF viser brunsten dårligere og er vanskeligere å få inseminert. NRF-kyr ble også beskyldt for å bli senere kjønnsmodne.

One2Feed

har lansert en ny fôrutlegger. Kunder har etterspurt en helautomatisk fôrutlegger, men uten at de har behov for mikser fordi de blander fôret på annen måte eller kun fôrer med silofôr. One2Feed har tatt blandedelen ut av sin skinnegående blandevogn i rustfritt stål. Fôrutleggeren er uten kjeder, men med et sterkt gummibånd i bunnen og dette skal gi bedre driftssikkerhet og lavere driftskostnader.

One2Feed melder også at de har utviklet en kutter til rundballer. Kutteren leveres med tilførselsbord med variabel lengde, slik at det kan legges i rundballer for flere dagers forbruk. Tilførselsbordet er med Mooving Floor slik at når kutteren er tom blir det automatisk lagt i en ny rundball som er klar til kutting.