Forskjellig

Reklameres det ikke lenger på mjølkeutstyr?

Jo Gjestvang

Advokat/partner i Advokatfirmaet Strand & CO ANS

jo@advstrand.no

I Buskap nr. 5 i år (side 110-111 – se www.buskap.no) skrev jeg en artikkel der jeg ba om innspill på hvordan dagens mjølkemaskinmarked fungerer da det ikke har vært mange henvendelser verken til Tine-rådgivere eller undertegnede etter at Reklamasjonsnemnda for Mjølkeutstyr ble lagt ned for fem år siden.

Det har nå gått over to måneder siden den utgaven av Buskap kom ut, og jeg har ikke fått en eneste henvendelse verken på telefon, epost eller brev. Derfor er det på tide å spørre: Er det virkelig så gode og avklarte forhold mellom selgerne og kjøperne i denne bransjen at alle er fornøyd? Blir reklamasjoner utbedret og avklart til bondens tilfredshet?

Hvis du likevel har noe å utsette på din situasjon som mjølkerobot-bonde ber jeg om at du sender epost til jo@advstrand.no eller ringer meg på 99 22 63 65. Hvis det etter denne oppfordringen fortsatt er stille, kommer jeg til å ta kontakt med forhandlerne og få deres oppfatning av markedet og hvorfor alle kjøperne synes å være fornøyd.

Det skal dere få høre om hvis dere fortsetter å lese Buskap!