Forskjellig

Kryssordvinnere

Løsningen på kryssordoppgaven i nr. 5 var: Kuene trives på de grønne og saftige engene. Gledelig mange har sendt inn løsningen, så vi tar sikte på ny kryssord i julenummeret av Buskap (nr. 8).

Vi har trukket ut tre vinnere som vil få tilsendt en premie:

Rune Runnestø, Dronningvn. 11, 3531 Krokkleiva

Ola Joar Sundli, 7288 Soknedal

Tone Kjøllegaar, Folldalsvegen 4052, 2582 Grimsbu