Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Fagdag for produsenter

Mandag 8.juni arrangerte Produsentlaget Sør fagdag hos Guttorm Ingberg i Gaupen. Dagen startet ute på jordet, hvor kyrne gikk på rug- og raigrasbeite. Ingberg fortalte litt om sin beitestrategi og erfaringer med rug- og raigrasbeite, før vi fikk faglig påfyll fra Stein Jørgensen fra NLR om beitetidspunkt og vedlikehold av beiter. Strand Unikorn var også med, og fortalte om ulike såvarer, utfordringer man kan få ved beiteslipp og kraftfôrblandinger som fungerer godt i kombinasjon med beiting.

Etter det faglige opplegget, var det en sosial samling i verkstedet, hvor produsentlaget serverte grillpølser.

Foto: Heidi Stenseng

Investeringer i Q-meieriene

I juni godkjente styret en ytterligere investering i anlegget i Gausdal. For å møte et økende behov i markedet for våre produkter gjennomfører vi nå et prosjekt der målet er å øke kapasiteten på enkelte produktgrupper, som for eksempel yoghurt. Investeringen er nødvendig for å opprettholde servicegrad ut i butikk.

Utvendig vil denne utvidelsen komme til syne ved et nytt tilbygg, som blant annet vil fungere som fundament for nye silotanker til blant annet råmelk. Utvidelsen vil også bidra til en økt kapasitet i prosess, pakking og kjøling. I tillegg gjøres det tiltak for å redusere flaskehalser og forbedre vareflyten innad i fabrikken.

Prosjektet har en kostnadsramme på 22 millioner kroner og skal etter planen overleveres medio november i år.