Animalia

Storfekjøttkontrollen

Silje Johnsgard

Produksjonstilskudd

Søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15.oktober 2020, med telledato 1.oktober. Rapporten Produksjonstilskudd i Storfekjøttkontrollen kan hjelpe deg med noen av tallene du trenger til søknaden. Blå tall er klikkbare slik at du kan få opp mer info om hvilke dyr som ligger bak tallene. Dette kan hjelpe deg til å avdekke eventuelle feil eller mangelfulle registreringer.

Rapport: Fruktbarhet, ku - og kalvehelse

Eksempel på fruktbarhetsdata i rapporten. I samme rapport finner man også data for kalvehelse og kuhelse.)

Denne rapporten gir en oversikt over fruktbarhet og helse på både ku og kalv siste fem år. Under fruktbarhet finner man informasjon knyttet til kalvingsregistreringer, for eksempel gjennomsnittlig innkalvingsalder og kalvingsintervall. Man får også informasjon om eventuelle behandlinger knyttet til fruktbarhet registrert av veterinær.

Under Kalvehelse får man informasjon om prosentandel dødfødte og kreperte, samt fødselsvekt og tilvekst. Man får også en oversikt over de tre vanligste diagnosekodene registrert i besetningen, med antall behandlinger i parentes (se tekst under tabellen for info om hva diagnosekodene betyr).

Under kuhelse får man informasjon om kalvingsvansker, samt de tre vanligste diagnosekodene registrert.

Denne rapporten er egnet for å studere utviklingen av fruktbarhet og helse i din besetning over tid.

Tips: drektighetskontroll

Legg inn resultat av drektighetsundersøkelse i Storfekjøttkontrollen via registrering --> drektighet. Du angir drektighet (ja/nei) og kan i tillegg anslå uker dyret er på vei. Dersom uker fylles ut så vil dette danne grunnlaget for beregning av forventet kalvingsdato som for eksempel vises i Noteringsliste kalving. Dersom uker ikke fylles ut så vil bedekningsdato/periode sammen med drektighetslengde fra tabell gi forventet kalvingsdato.

For de som har vårkalving kan det være gunstig å drektighetskontrollere i disse tider. Man vil da få en mer nøyaktig fastsettelse av bedekningstidspunkt, og man får oversikt over hvilke dyr som eventuelt bør utrangeres.

Dersom du skal registrere mange drektighetsundersøkelser med samme dato (og kanskje samme resultat?) anbefaler vi at du benytter Masseregistrering.