Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

Markedsuker i høst

Geno setter av ekstra ressurser til å reise ut på fagmøter i produsentlag i ulike områder bestemte uker i året. I 2020 har vi avholdt markedsuker i Agder og Rogaland i uke 5 og Vestland og Møre og Romsdal i uke 7. Det skulle egentlig vært avholdt markedsuke i Nordland, Troms og Finnmark i uke 13, men denne ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Denne flyttes dermed til høsten.

Markedsuker i høst:

  • Uke 45: Trøndelag

  • Uke 47: Telemark, Vestfold, Viken, Oslo og Innlandet

  • Uke 42: Nordland, Troms og Finnmark

Markedsuka i uke 45 og 47 holdes fysisk, med forbehold om endringer i ­Koronasituasjonen. Markedsuka i uke 42 holdes digitalt.

Det er sterkt ønskelig at produsentlagene planlegger Geno-aktiviteter innenfor disse ukene. Samarbeid gjerne med naboprodusentlaget når dere planlegger aktiviteter. Meld fra så fort dere har planer for arrangement. Det vil også komme en ekstra påminnelse fra Geno om å melde fra om ønsker.

Husk smitterisikoen ved utenlandsreiser

Koronasituasjonen har rettet oppmerksomheten mot smitterisiko for mennesker ved utenlandsreiser. Det er også viktig å ha fokus på smitterisiko for husdyr. Mennesker kan bære med seg smittestoffer som kan gi dyresykdommer over landegrenser uten å være klar over det. Dette gjelder både ved egne ­reiser, besøk fra utlandet og ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. I Norge er vi i den heldige situasjonen at vi har svært få smittsomme dyresykdommer i landet i dag. La oss være føre var slik at vi beholder vår gode smittestatus.

Dersom du har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold, skal du vente minst 48 timer fra du kommer tilbake til Norge til du har kontakt med norsk dyrehold. Selv om du ikke har vært i direkte kontakt med dyrehold i utlandet, kan det være ­vanskelig å vite om du har vært i kontakt med smitte. Det er derfor en god forholdsregel å unngå kontakt med dyr de første 48 timene etter hjemkomst.

Kommer du fra områder med munn- og klauvsyke, skal det gå minst 72 timer før du har kontakt med norsk dyrehold. Grunnen til dette er at munn- og klauvsjukevirus kan overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn. Per juni 2020 var det imidlertid ikke registrert utbrudd av munn og klauvsyke i europeiske land.

Klær, støvler og annet utstyr som er brukt i besetninger i andre land må ikke brukes i norske husdyrrom.

Respekter forbudet mot å ta med kjøtt, egg og melkeprodukter fra land utenfor EU. Hvis du har med deg matvarer som det er lov å ta med til Norge fra andre land, vær nøye med å håndtere matrester slik at de ikke kommer i kontakt med husdyr.

Faren for å bli smittebærer avhenger av hvilke kontakter en har hatt. Det er ofte vanskelig å vite hvor smitten finnes. Tenk føre-var og «legg igjen» så mye eventuell smitte som mulig før hjemreisen! Dette betyr å dusje så nær hjemreisen som mulig, rense/vaske sko og pakke klær og sko med usikker smittestatus i plastposer under transporten hjem. Etter hjemkomst er det viktig å vaske klær og sko og unngå å bruke dem når du er i kontakt med dyr. Klær som ikke kan vaskes, kan eventuelt henges bort i «karantene» ei uke.

Les mer om smittevern i egen besetning på www.geno.no under menypunktet «brunst og semin»/«fagstoff».

Muligheter for egne innstillinger i Geno Avlsplan

Det er nå mulig å legge inn egne tall i Geno Avlsplan i forbindelse med inseminasjon. I tillegg er det også blitt mulig å legge inn dato for hvor langt fram i tid avlsplanen skal gjelde.

I Geno avlsplan beregnes det en forventet inseminasjonsdato for alle dyrene i besetningen. Den bruker informasjon om fødselsdato til dyret (kviga), samt dato for siste ­kalving og for siste inseminasjon (kyr). Inntil nå er det brukt standardverdier for alder på kviga ved oppstart av inseminering (460 dager) og oppstart av inseminering av kyr etter kalving (80 dager). Vi vet at det er stor variasjon i praksis på dette hos ulike gardbrukere, og det er derfor nå blitt mulig å legge inn egne tall for dette. Dette vil påvirke hvilke dyr som ligger avhuket for inseminering og med det hvilke dyr som inngår i sædregnskapet for besetningen. Vi oppfordrer alle til å sette innstillingene som er riktig for deg. Dette vil gjøre det enklere å lagre prognoser for forventet bruk av de ulike okser til rett tid, og med det distribuere rett omfang av sæd ut i dunkene.

I tillegg er det også blitt mulig å legge inn dato for hvor langt fram i tid avlsplanen skal gjelde. For de fleste vil det være fram til nytt okseutvalg er tilgjengelig i området. For eierinseminører kan dette imidlertid være annerledes, da disse i noen tilfeller kjøper sæd for lengre perioder. Som en fortsettelse på dette, vil det om ikke lenge også bli ­tilgang på en «bestillingsliste» i avlsplanen, som gir en oversikt/ opptelling på okseforslagene basert på alle valg og inn­stillinger som bruker har lagt inn.

Har du innspill til valgkomiteen?

Se kontaktinfo til valgkomiteen på side 102.