Organisasjon

«Folkets favoritt» – stem på din favorittokse!

Hvilken okse synes du var best i året som har gått? Det er ikke alltid vinner av avlsstatuetten er favoritten ute i fjøset. Derfor vil Geno ha en digital avstemming for å kåre folkets favoritt.

Agnete Børresen

Organisasjonskonsulent i Geno

agnete.borresen@geno.no

Hans Storlien

Avdelingssjef marked Norge i Geno

hans.storlien@geno.no

Alle statuttene i Geno ble gjennomgått da embryo ble en del av avlsopplegget. I dette arbeidet så vi behovet for en ny pris som kan involvere alle med avlsinteresse, og der alle får å si sin mening om hvilken okse de mener har vært best. Avlsstatuetten gis til oksen med høyest avlsverdi, men det er ikke alltid det er denne oksen som er mest populær i fjøset. Vi håper «Folkets favoritt» vil være en pris som skaper engasjement for å få fram sin favoritt, og at det vil være en gjev pris å motta for oppdretter.

Digital avstemming

Avstemmingen vil foregå digitalt i uke 41, mellom 5. og 11.oktober, og vinner blir invitert til høstmøtet i sitt område for å motta prisen. Det vil bare være mulig å stemme på én okse, og det er bare mulig å stemme én gang. Alle som ønsker har mulighet til å stemme, enten du er produsent, avlsrådgiver eller tankbilsjåfør! Mer informasjon vil komme nærmere på våre hjemmesider.

Her er en presentasjon av de oksene eliteokseutvalget har plukket ut. Alle foto: Jan Arve Kristiansen

11997 Trannmel. 35 i avlsverdi med sine klare styrker på mjølk, jurhelse og jureksteriør. Far til oksen er 11335 Skjortorp og morfar er 10795 Hoøen. Oppdretter er Lars Tranmæl, Melhus. Oksen er tildelt avls­statu­etten for 2019.

11998 Steindal.32 i avlsverdi, og jevnt god profil med styrker på mjølk, jurhelse og jureksteriør. Steindal er kollet. Oksen har far 11809 Sodstad og morfar 10801 Dahle. Oppdretter er Svanhild og Reidar Steindal, Sletta.

12003 Barhals. 21 i avlsverdi og er plukket ut på sin utrolig jevne profil -oksen har svært få egenskaper med avlsverdi under 100. Oksen har far 11798 Viastua og morfar 10795 Hoøen. Oppdretter Kristin og Erik Barhals, Vinjeøra.

12027 Storflor. 42 i avlsverdi. Oksen har sine klare styrker på mjølk, kjøtt, lynne, kalving, juhelse, klauv og jur. Far til oksen er 11819 Onstad og morfar 11078 Gopollen. Oppdretter er Karoline og Odd Magne Storflor, Hegra.

12046 Ihlingen. 34 i avlsverdi med sine klare styrker på mjølk, lekkasje, lynne. Oksen er en av få som er sterk på speneplassering bak. Far til oksen er 11862 Melby og morfar 10918 Val. Oppdretter er Ihle Fellesfjøs, Reinsvoll.

12064 Jo-Onstad P. 45 i avlsverdi. Oksen har sine styrker på mjølk, lynne og jur. Oksen er kollet. Far er 11819 Onstad og morfar er 23014 Uudin -ET. Oppdretter er Trude og Joar Onstad, Skjetten.

12015 Vestbygda. 33 i avlsverdi med sine klare styrker på utmjølking, mjølk, kalving og ikke minst jur. Oksen har far 11809 Sodstad og morfar 23007 Asmo Tosikko ET. Oppdretter: Lars Olav Enger, Lena.

12035 Sugaren. 37 i avlsverdi. Oksen har sine klare styrker på mjølk, hastighet, klauv og jur. Far til oksen er 11819 Onstad med morfar 23014 VR Uudin Et. Oppdretter er Jon Sverre Sugaren, Rennebu.

12062 Brumunddal PP. 31 i avlsverdi. Oksen er homozygot kollet og har sine styrker på kjøtt, fruktbarhet og klauv. Far til oksen er 11875 Kopen med 11971 Seim som morfar. Oppdretter er Noahs ark, Brumunddal.

12073 Alme. 38 i avlsverdi. Oksen er veldig god på mjølk, jurhelse, klauvhelse og jur. Far til Alme er 11851 Ranheim og morfar er 11681 Birkelund. Oppdretter er May Hilde Hjelmeland og Terje Torgersen, Hafslo

Statuttene for «Folkets favoritt»

  • Eliteokseutvalget nominerer 10 okse-kandidater blant de fire siste eliteokseutvalgene til prisen. Prisen deles ut én gang per år.

  • Avstemmingen på beste NRF-okse foregår digitalt, og resultatet offentliggjøres på ­høstmøtene.

  • Premie til oppdretter tildeles i det geografisk aktuelle høstmøtet.

  • Premien er diplom og fem doser valgfri REDX™ – kjønnsseparert NRF-sæd.

Det er eliteokseutvalget som nominerer de ti okse-kandidatene som det skal stemmes over. Disse ti oksene er valgt blant de fire siste eliteokseutvalgene.