Reportasje

Egen merkevare for storfekjøtt

Arne Wilhelm Omsted foran stabburet som brukes til kurs og konferanser. Og da kan det serveres supermørt grasfôret Angus-kjøtt.

Sammen med kona Kjersti-­Iren Rinde Omsted driver Arne Wilhelm Omsted kurs og konferansevirksomhet på ­Opaker gård. Storfekjøttproduksjonen er 100 prosent grasbasert, og alt kjøttet foredles i egen regi og selges under merkevaren ­Opaker gård – Grasfôra kjøtt. Det varierer litt hvor dyra slaktes og hvilke skjærebedrifter som hengemørner skrottene og deler opp og pakker inn.

– Profilen til Opaker kjøtt er bygd opp av rase, godt marmorert kjøtt, 100 prosent grasfôring, økologisk og langtidsmodnet, forklarer Arne Wilhelm.

På spørsmål om som betyr mest for kundene svarer Arne Wilhelm varekvalitet og opprinnelse. ­Kundene er opptatt av at kjøttet er lokalt og at de vet hvor det ­kommer fra.

Konseptet betyr ei framfôringstid på 25 til 28 måneder til 300 kg slaktevekt, og i noen tilfeller opp til 30. Arne legger ikke skjul på at den lange framfôringstiden gir økte kostnader, men at butikkpris ved direktesalg til forbruker og storkjøkken mer enn oppveier dette. En større andel av slaktet kan også omsettes som kjøtt i stedet for kjøttdeig. Salgskanalen til forbruker er Reko-ringer. Nå betjenes to Reko-ringer, men Arne Wilhelm forteller at de har planer om å utvide til flere. Han synes dette er en omsetningsform med mange fordeler. En av fordelen er at produktene selges på forhånd og en annen at de kommer veldig tett på kundene.

– Jeg ser på oss som produsenter av opplevelser gjennom de varer og tjenester vi leverer. Da er det viktig å avdekke hva folk ønsker, og da må vi være tett på kundene.