Organisasjon

Legge grunnlaget for et konkurransedyktig Geno

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

Ute på Store Ree har innhøsting startet, og på Østlandet melder mange om utsikter til gode avlinger denne sesongen. Det lover godt for ­økonomien til bonden, og for at vi skal få norskproduserte varer ut til norske forbrukere. For etterspørselen etter melk, kjøtt og grønn­saker har vokst betydelig gjennom koronaperioden, og med nesten stengte grenser til de fleste andre land, må vi kunne forvente at økte volum vil holde seg også fremover. For norsk verdiskaping er dette svært viktig.

Etterspørselen etter kjønnsseparert sæd øker både internasjonalt og nasjonalt.

Nye produksjonsrekorder

I Geno har det vært høy produksjonsfart gjennom hele sommeren. I oksefjøset og på laboratoriene er det satt nye produksjonsrekorder. Gjennom distributøravtalen som vi har globalt med ABS, er det særlig etterspørsel etter REDX til Storbritannia, USA og Italia som driver behovet for å øke produksjonen. I REDX kampanjen som vi lanserte før sommeren merker vi også en økt interesse for kjønnsseparert sæd i det ­norske markedet.

Revidert strategi for internasjonal satsing

Vi går mot høst og for oss i Geno betyr det ikke bare fortsatt høyt trykk på salg, produksjon og leveranse, men også en betydelig planleggingsaktivitet for fremtiden. Vi har tre viktige prosjekter som skal legge grunnlaget for et konkurransedyktig Geno. I vår startet vi arbeidet med en revidert strategi for Genos internasjonale satsing, og i løpet av sommeren har vi jobbet med å skaffe kundeinnsikt fra både melkeprodusenter og selgere i USA, Storbritannia og Nederland. Hva må Geno styrke for at det skal være lett for kundene å velge NRF? En god analyse av både bransjetrekk, trender, makroforhold og endringer i kundebehov står sentralt i arbeidet med å legge en god strategi for fremtiden. Vi ønsker å bruke deler av høstmøtene med medlemmene i Geno til å dele innsikt og få innspill til strategi.

Redusere generasjonsintervallet ytterligere

Det andre prosjektet gjelder fremtidsrettet produksjon og investeringer i anlegg på Store Ree og Øyer. På styremøtet i juni besluttet styret i Geno å innføre fleksibel dyreflyt. Dette vil redusere generasjonsintervallet, legge grunnlag for bedret dyrevelferd og HMS i produksjonen, samt en leveringsdyktig, effektiv og fremtidsrettet produksjon. Vi er opptatt av å gjøre gode analyser som skal ­legges fram til beslutning i styret i Geno rundt årsskiftet.

Indeks for fôrutnytting

Det tredje prosjektet handler om å legge til rette for at vi kan ta fram en avlsindeks for forbedret fôrutnyttelse hos NRF. Vi har sendt en søknad om tilskudd til Innovasjon Norge som vi får svar på i oktober. Vi ser dette som et svært viktig avlstiltak som vil gi store gevinster til våre kunder.

Viktige beslutninger i høst

Med andre ord, mange viktige beslutninger som skal tas gjennom høsten. Jeg ønsker dere alle en fortsatt fin høst, og lykke til med innhøsting! Jeg gleder meg til å treffe noen av dere på de kommende høstmøtene.