Organisasjon

Bruk Genostemmeretten din

Høsten er her, og det er igjen tid for digitalt valg av årsmøte­utsendinger til Geno. Dette blir andre gangen dette valget skjer digitalt, og vi håper på enda større valgdeltakelse enn fjoråret!

Agnete Børresen

Organisasjons-konsulent i Geno

agnete.børresen@geno.no

Høsten 2019 var alle årsmøteutsendinger på valg etter nye vedtekter, og det var første gang valget foregikk digitalt. Vi hadde en ­valgdeltakelse på 28 prosent, noe som er veldig bra, men vi håper på enda større deltakelse i år! Alle ­årsmøteutsendinger var på valg i 2019 på grunn av nye vedtekter. I år er halvparten på valg innenfor hvert eierområde, og dere ser en presentasjon av kandidatene som er på valg under.

Med kun noen få tastetrykk skal du kunne gjennomføre valget enten på PC'en, nettbrettet eller mobil­telefonen. Valget skal foregå over to uker, fra 16. november til 1. desember. Hvert foretak har én stemme, og det stemmes over årsmøteutsendinger med vara som er på valg i ditt eierområde.

Slik gjennomfører du valget

  1. Les mottatt mail fra Geno SA om valget (sendes ut 16. november)

  2. Klikk på lenken i e-posten for å avgi din stemme

  3. Kryss av på årsmøteutsendinger for å stemme. De du ikke haker av på regnes om en blank stemme. Ønsker du å stemme blankt på alle, er det en egen hake for dette.

  4. Mulighet for å gi tilbakemeldinger på hvordan ­valget er gjennomført, dette er frivillig.

  5. Du er ferdig – takk for at du har brukt Geno-stemmeretten din!

Det vil komme en del påminnelser underveis i valg­perioden, så vi håper flest mulig går inn og stemmer!

Årsmøteutsendingenes oppgaver

Årsmøteutsendingene representerer hele sitt eier­område i årsmøtet i Geno SA. Deres ansvar er å ta opp aktuelle saker fra sitt eierområde inn til organisasjonen i aktuelle sammenhenger. Saker som tas opp i årssamlingene i Tine oversendes årsmøteutsending­ene, slik at aktuelle ting også kan tas opp i årsmøtet i Geno SA som er i mars hvert år. I tillegg er det bare å ta kontakt med den enkelte for å gi din tilbakemelding.

Gjennom året er årsmøteutsendingene en del av Geno-utvalget i sitt eierområde, hvor de sitter sammen med andre tillitsvalgte. De er også fadder for Geno-kontakter i noen produsentlag.

Her kan du lese en presentasjon av alle årsmøteutsendingene som er på valg. Eventuelle benkeforslag vil ikke være presentert i Buskap, da fristen for å melde inn det var 1. oktober, altså etter at Buskap gikk i trykken. Se eventuelt www.geno.no for mer informasjon.

Godt Geno-valg!

NORD

Ingebjørg ­Grindhaug (gjenvalg for 2 år)

Alder: 50 år

Bosted: Vega

Produksjon: Melk og sau

Motivasjon: Utrolig lærerikt og givende, både faglig og sosialt.

 

Stine Mari Jelti, 9845 Tana (ikke på valg)

Marita Kathrin Helskog, 8288 Bogøy (ikke på valg)

Øyvind Lehn, 8404 Sortland (ikke på valg)

Vararepresentanter NORD:

1. vara: Arne Karlstrøm, 9545 Langfjordbotn (ny)

2. vara: Bente Merete Solvold Hauan, 8920 Sømna (ny)

3. vara: Per Ivar Skaanevik, 9443 Myklebostad (ny)

Dag Runar ­Vatne­gård Wollvik (ny for 2 år)

Alder: 40 år

Bosted: Mandalen, Kåfjord kommune

Produksjon: Melk og kjøtt, oppdrett av lynghest

Motivasjon: Som fersk melkeprodusent synes jeg avl er både interessant og viktig. Det er ­motiverende å se resultat på eget avlsarbeid i besetningen. Føler det er kort vei fra jur til ­toppledelsen!

MIDT

Ole Henning Okstad (ny for 2 år)

Alder: 35 år

Bosted: Trondheim

Produksjon: Melk, kjøtt og korn

Motivasjon: Tidligere avlskonsulent i TYR, og utallige somre på Geno Hallsteingård. Gleder meg til å utveksle erfaring med andre produsenter, videreutvikle og sette seg mål for egen besetning.

Ragnhild Kjesbu (ny for 2 år)

Alder: 53 år

Bosted: Inderøy i Trøndelag

Produksjon: Melkeproduksjon

Motivasjon: Interessert i avl og glad i NRF-kua. Avl er en nøkkelfaktor i melkeproduksjonen, og i jakten på marginene har vi mye å hente på avle fram friske og ­fruktbare dyr. Motivasjonen fikk en boost da vi renoverte fjøset i sommer. Gleder meg til fortsettelsen, både som melkeprodusent og tillitsvalgt.

Anne Merete Hansen Lines (ny for 2 år)

Alder: 45 år

Bosted: Linesøya, Nord Fosen, Trøndelag

Produksjon: Melk og salg av oksekalver til oppforing

Motivasjon: Avl og genetikk er spennende! Fasinert av NRF, i alle størrelser og fasonger. Mangfold er en styrke, og i bunn må ligge den funksjonelle melkekua, holdbarhet, helse, bein og jur. Sterk motivasjon i det å treffe og prate med andre interesserte, har truffet så mange dyktige og dedikerte folk i Geno sammenheng, og vil svært gjerne treffe flere avlsentusiaster.

Bård Arne Mjøsund (ny for 2 år)

Alder: 43 år

Bosted: Høylandet, Namdalen, Trøndelag

Produksjon: Melkeproduksjon

Motivasjon: Alltid vært interessert i avl og se de lange linjene. Men er også interessert i å være med på diskusjonen om veien videre. For å styrke vår merkevare både lokalt, nasjonalt og ute i den store verden.

Nina Vangen Ranøien, 7320 Fannrem (ikke på valg)

Ola G. Kvendset, 6645 Todalen (ikke på valg)

Iver Fossum, 7288 Soknedal (ikke på valg)

Ingunn Torvik, 6639 Torvikbukt (ikke på valg)

Anne Stine Folldal Aam, 6150 Ørsta (ikke på valg)

Vararepresentanter MIDT:

1. vara: Lars Egil Hognes, 7732 Steinkjer (ny)

2. vara: Berit Haarstad Foss, 7340 Oppdal (ny)

3. vara: Solveig Løwø Kvam, 7392 Rennebu (gjenvalg, tidligere 1.vara)

4. vara: Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda (ny)

ØST

Mona Hvaale Fretland (ny for 2 år)

Alder: 46 år

Bosted: Skollenborg, Kongsberg kommune

Produksjon: Melk og kjøtt

Motivasjon: Lære mer om avl. Være et bindeledd mellom Geno og produsentene i mitt område. Være med å påvirke og ta valg for å avle frem gode, robuste melkekyr og okser. Bidra til at den norske kombinasjonskua (melk/kjøtt) er konkurransedyktig og unik.

Tove Grethe Kolstad (gjenvalg for 2 år)

Alder: 55 år

Bosted: Øystre Slidre, Valdres

Produksjon: Melk- og kjøttproduksjon. Melkeproduksjon på stølen juni-september

Motivasjon: Det skjer mye spennende hos Geno for tida, og som tillitsvalgt er man oppdatert hele tida. Treffer mange avls­interesserte folk, og lærer stadig noe nytt. Geno er positive til lokal aktivitet, noe vi i produsentlaget har glede av. Er en stolt og glad dyreeier.

Lars Egil Lauten ­(gjenvalg for 2 år)

Alder: 49 år

Bosted: Kløfta i Ullensaker, Akershus

Produksjon: Melkeproduksjon i løsdrift med melkerobot. Eierinseminør. Setter på alle kviger, og ­selger alle okser til oppfôring.

Motivasjon: Geno skal være et demokrati der bønder fra hele landet er representert. NRF og patent på genene, er og skal være eid av norske bønder i samvirke også i fremtiden. Geno skal drive fremtidsrettet avl med videreføring av de særegne egenskapene som NRF har. Kombinasjonen melk og kjøtt er klimasmart. Vekt på faktorer i avlen som gir god økonomi og dyr med gode bruks egenskaper hos bonden.

Leif Einar Bratengen (ny for 2 år)

Alder: 52 år

Bosted: Brumunddal, ­Innlandet

Produksjon: Melke­produksjon i samdrift

Motivasjon: Moro med ku og avl. Vil være med å dra i riktig retning og videreutvikle kombinasjonskua.

 

Nina Rokvam, 2651 Østre Gausdal (ikke på valg)

Halvor Gauteplass, 3580 Geilo (ikke på valg)

Odd Martin Gaalaas Baardseth, 2360 Rudshøgda (ikke på valg)

Randi Valde, 2680 Vågå (ikke på valg)

Vararepresentanter ØST:

1. vara: Morten Haug, 2634 Fåvang (gjenvalg)

2. vara: Gunn Randi Finstad, 2485 Rendalen (gjenvalg)

3. vara: Knut Draugedal, 3864 Rauland (ny)

4. vara: Sara Bråten, 2890 Etnedal (ny)

SØRVEST

Torgeir Kinn (ny for 2 år)

Alder: 48 år

Bosted: Stavanger

Produksjon: Melk med kvote på 420 tonn, mellomkalv, litt livdyrsalg og kornproduksjon

Motivasjon: Ved siden av at jeg har interesse for ku og avl, er Geno et spennende selskap som jeg gjerne vil være med å påvirke. Først og fremst for å få ei god ku for den norske bonden, men eksportsatsinga er også viktig.

Ingunn Skeide (gjenvalg for 2 år)

Alder: 49 år

Bosted : Fjærland i Sogn og Fjordane

Produksjon: Melkeproduksjon i ei samdrift, kvote på ca 300 tonn i løsdriftsfjøs med melkestall. ­Produksjon av ca 25 stk kvalitetskalv, samt oppdrett av egne livkviger.

Motivasjon: Fikk tidlig interesse for avl, har vært aktiv i produsentlaget i mange år, og i de siste årene som Geno-kontakt. Spennende å være årsmøteutsending for å kunne ta del i utviklingen av NRF nasjonalt og internasjonalt. Utvikling av samvirkeorganisasjonen Geno SA er den største motivasjonen.

Inga Skretting Timpelen (gjenvalg for 2 år)

Alder: 44 år

Bosted: Sola kommune, Rogaland

Produksjon: Melkeproduksjon i løsdriftsfjøs, kvote på ca 500 tonn. Oppdrett av kviger for salg.

Motivasjon: Min motivasjon for å være årsmøteutsending er sterk interesse for avl. I tillegg vil jeg være med å påvirke Geno til å arbeide for det beste for norske melkeprodusenter. Mener det er viktig at styret og administrasjonen hører på og tar oss på alvor, som satser på NRF-kua.

Nils Magne Gjengedal (gjenvalg for 2 år)

Alder: 59 år

Bosted: Hyen i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane

Produksjon: Melkeproduksjon, ca 160 tonn i kvote. Om sommeren driver vi stølsdrift på Gjengedal stølen. Har tidligere drevet med sau og pelsdyr med rev.

Motivasjon: Jeg er genuint interessert i avl. Er veldig glad i NRF-kua og er svært interessert i det Geno driver med. Liker å profilere hele samvirkeselskapet vårt. Et selskap som har gjort gode valg i avlen, og som vi nå ser at genetikken vår er etterspurt i hele verden.

Håvard Ellef ­Haugeland (ny for 2 år)

Alder: 49 år

Bosted: Finsland i ­Kristiansand

Produksjon: Melk og kjøtt

Motivasjon: Er interessert i avl, da dette har stor innvirkning på det daglige stellet i fjøset. Ønsker å bli bedre kjent med Geno som organisasjon. Håper at avlsarbeid skal bli så enkelt at alle storfegårder har sin egen avlsplan.

Anders Sæleset, 5600 Nordheimsund (ikke på valg)

Marianne Goderstad, 4900 Tvedestrand (ikke på valg)

Magnar Tveite, 5713 Vossestrand (ikke på valg)

Tommy Skretting, 4360 Varhaug (ikke på valg)

Liv Haukås, 5570 Aksdal (ikke på valg)

Vararepresentanter SØRVEST:

1. vara: Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal (gjenvalg, tidligere 2.vara)

2. vara: Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden (gjenvalg, tidligere 3.vara)

3. vara: Ingunn Anita Rørvik, 6818 Haukedalen (gjenvalg, tidligere 4.vara)

4. vara: Jan Ovar Kjelby, 5961 Brekke (gjenvalg, tidligere 5.vara)

5. vara: Jostein Sørhus, 5576 Øvre Vats (ny)