Avl

Nyheter og endringer i Geno avlsplan

Det har blitt ryddet i oppsettet av knapper og ny funksjonalitet i geno avlsplan.

Anne Gruo Larsgard

Avlskonsulent i Geno

De som har brukt Geno avlsplan den siste tiden har sikkert oppdaget at navigasjon og oppsett av løsningen har fått et nytt uttrykk. Hovedårsaken til dette var et behov for å rydde i oppsettet av knapper og ny funksjonalitet som har kommet til etter hvert. Det nye oppsettet gjør det også mulig med framtidige utvidelser.

Innstillinger

Avlsplan beregner forventa inseminasjonsdato på alle dyr i besetningen basert på fødselsdato, siste inseminasjonsdato eller siste kalvingsdato, og bruker denne for å identifisere hvilke dyr som er aktuelle for inseminasjon med gjeldende eliteokseutvalg. Som standardverdier bruker programmet gjennomsnittsverdier fra Kukontrollen, som er 460 dagers alder på kviger ved første inseminasjon og 1. inseminasjon 80 dager etter kalving for kyr. Vi vet at det er stor variasjon og praksis på dette, og det er nå lagt til rette for at hver og en kan legge inn sine tall. Dette vil påvirke hvilke dyr som er avkrysset for inseminasjon, som også har betydning for sædfordelingen i besetningen. I tillegg er det mulig å legge inn en dato som angir hvor langt fram i tid avlsplanen skal ha gyldighet. For de fleste vil det være fram til neste dato sædruta kommer med nye eliteokser til gjeldende område. Sædruteopplysninger finnes her: www.geno.no/Start/Brunst/Semintjeneste/Sadruter-i-Geno/.

For at avlsplanen skal kunne brukes som er prognoseverktøy for å distribuere riktig mengde sæd av alle oksene ut i de ulike dunkene, er det viktig at disse tallene er riktige for flest mulig. Da vil prognosene bli mer eksakte. Vi oppfordrer derfor alle til å justere disse tallene i forhold til sin praksis.

For eierinseminører er dette en viktig funksjon da det gir mulighet for å bestemme hvor langt fram i tid det skal kjøres avlsplan for/bestilles sæd til.

Fig 1. Innstillinger i Geno avlsplan som legger grunnlag for hvilke kyr programmet antar at skal insemineres med gjeldende avlsplan.

Bestillingsliste

Denne er først og fremst ment som et hjelpemiddel for de som bestiller sæd selv (har egen dunk /er eierinseminør). Det er en opptelling av antall ganger hver okse kommer opp som første-, andre- og ­tredjevalg i besetning. Alle kviger og kyr som ligger avkrysset for inseminasjon inngår i opptellingen. Basert på kjennskap til forventet antall omløp, kan brukeren fylle ut antall doser de ønsker å bestille av hver okse. Denne lista vil påvirkes av ‘Dine innstillinger’, og det er derfor avgjørende for bruken av ­bestillingslista at disse er riktig satt. Dersom bestillingslista skal gjelde for et helt år, må datoen ‘Avls­planen skal gjelde fram til’ justeres til datoen et år fram i tid. Da vil alle dyr i besetningen som er minimum 390 dager (som eksempelet i figuren) om et år, ligge avkrysset for bedekning og med det inngå i opptellingen.

Et annet prosjekt i Geno jobber med å utvikle ny ­nettbutikk. Etter hvert vil bestillingslista i Geno avlsplan kunne sendes direkte over til nettbutikken, og det er kun behov for en bekreftelse der før bestilling effektueres.