Avl

Geno setter kunden i sentrum

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

Inseminør Sigrun Dahl Storholmen har fått fylt opp dunken og er klar til å betjene sine kunder med genetikk som er i kontinuerlig forbedring. Foto: Odd Arnfinn Pedersen

I skrivende stund har Geno nettopp mottatt en svært hyggelig melding om at fagjuryen som skal kåre «Årets norske Leanvirksomhet 2020» har plukket ut Geno til å være med i den videre konkurransen. Det er Lean Forum Norge som står bak denne prisen, og hensikten er å trekke fram bedrifter som kan være et forbilde for andre i sitt forbedringsarbeid. Vi i Geno er stolte av å ha blitt plukket ut, og ydmyke for den videre prosessen.

Gjøre oss bedre

Genos visjon er «Avler for bedre liv». I denne visjonen ligger det en lovnad om av vi skal avle fram genetikk som gjør oss litt bedre, hver dag. Ikke bare «oss» i Geno, men vi skal tilby litt bedre genetikk, kontinuerlig, for våre kunder.

Kundeorientering

Høsten 2018 ble Geno introdusert for begrepet «kundesentrisitet» som vi senere døpte om til kundeorientering. Dette var selve starten av omstillingen som skulle vise seg å omfavne hele Geno SA inkludert spissing av strategisk satsing. Arbeidet startet med kartlegging internt etterfulgt av ­kundeinnsikt nasjonalt. Denne innsikten ga konkrete innspill på hvor Geno ikke leverte på våre ­tjenester og hvor vi hadde store forbedringsområder.

Konkrete prosjekter

Disse områdene resulterte i konkrete prosjekter som blant annet har gitt forbedret kommunikasjon med feltapparatet, forbedrede digitale løsninger for våre kunder, større aksept for og forståelse av kundens stemme internt, etablering av kundepuls, som igjen har resultert i forbedringer og målbare innsparinger. Nå i 2020 har vi ut­­videt kundeinnsikten mot de internasjonale kundene våre, og vi har fått mange verdifulle innspill til forbedringer vi må jobbe med. Dette skal vi bruke som «mat» inn i videre omstilling og forbedringsarbeid, slik at vi kan klare vekst internasjonalt. Det vil kreve endringer av oss gjennom hele virksomheten.

Produksjon 4.0

En av disse endringene er å legge grunnlaget for fremtidsrettet produksjon av våre produkter. Vi ­kaller dette prosjektet Produksjon 4.0. Her skal bærekraft, innovasjon og investeringer i teknologi sikre at Geno kan levere også i fremtiden. Jeg gleder meg til å dele mer med dere etter hvert som dette arbeidet skrider fram!

Staldmæglerne A/S

Markedsfører den franske vannmadrassen fra Aquastar og har solgt den til over 25 000 liggebåsplasser i Danmark. De hevder bøndene som installerer madrassen ser økning i melkeytelsen på grunn av bedre helse, økt liggetid og mindre varmestress.