Foring

Større sjølforsyning av både energi og ­protein fra egen gård

Motivasjon og virkemiddelbruk er nødvendig for å få fart på ­norskandelen.

Tekst og foto
Solveig Goplen

solveig.goplen@geno.no

Målet på Gaalaas er tre ganske likeverdige slåtter med tørrstoffinnhold mellom 30-40%. Fôringslinja er enkel med fôrsentral, med plass til mange rundballer og minilaster. Valset korn tildeles på fôrbrettet.

Denne arbeidsuka har gitt meg vann på mølla. På mandag deltok jeg på danske Seges sitt webinar om grasprotein, der fokus var på hvordan tidlig høstet gras kunne erstatte høyverdig protein til gris og fjørfe. I dag onsdag kunne jeg lese Johnny Ødegård, konsern­direktør i Tine og Kristin Malonæs, administrerende ­direktør i Geno, sin felles kronikk i Nationen, der norskandelen er tatt opp som en viktig spydspiss.

De gode eksemplene

Stein Olav Snesrud og familien har tatt over hjemgården fra nyttår. Gjennom mange år har Stein Olav vært aktivt med særlig på fôrdyrkinga, men som landslagssmører er han mye på farten store deler av året.

Energi og protein produsert på egen gård vil være en vinnersak. Samtidig leter redaksjonen i Buskap etter de gode eksemplene. Hvor er bøndene som oppnår høyt grovfôropptak og som baserer seg på mest mulig norsk fôr når kraftfôrblandinger velges? Personvern er en mulig årsak til at de gode historiene ikke kommer på blokka vår. Derfor går utfordringen til leserne: Har du en suksesshistorie, så la oss ta del i den. Kanskje kan historia handle om endring i slåttesystemet ditt, valg av engfrøblandinger, registrering av faktisk avlingsnivå for å få satt opp en mer korrekt gjødselplan eller om hvordan gjødselplanen ble korrigert ut fra faktisk husdyrgjødselprøve. Eller om deg som satte opp en ekstra kraftfôrsilo som gir mulighet for å bruke mer stivelsesrikt norsk kraftfôr i botn og toppe det med de eksklusive blandingene. Eller om deg som gjennom år har praktisert flat tilleggsfôring med beiting og oppnådd gode resultater. Jeg er freidig nok til å påstå at skal den ­norske fôrandelen økes må de gode historiene deles.

Figur 1: Meierileveransen

Fôrprøver avslører

Ved å legge vekt på proteinnivået i grovfôret kan behovet for innkjøpt protein reduseres. Slåttestrategi og kløverinnhold er verdt å fokusere på. Ved å velge bland­inger som er naturlig proteinrike og satse på ei strategisk høstetid med høg energiverdi i graset vil nivået av energi og protein øke raskt. Fôrprøvene bør danne grunnlaget for å bestemme beste match med kraftfôr. I siste nummer av Kvæg leser jeg at ved å øke fra fire til fem slåtter i Danmark så øker de innholdet av råprotein med 10–25 gram per kg tørrstoff. Da snakker vi virkelig om marginjakt. Og for den norske mjølkeprodusenten snakker vi ofte om at overgang fra to til tre slåtter er knyttet opp mot avlingsnedgang. Jeg stilte spørsmålet til NLR om det er mulig å si noe om avlingsnedgang ved å endre fra to til tre slåtter. Her er det så mange forutsetninger at det er vanskelig. Fokus bør være på å lage ei bestilling fra fjøset på kvaliteter og mengde. Deretter settes det opp en plan for valg av arter og antall slåtter for å nå kvalitet og mengde. Fokus kan og endres fra avling målt i kilo tørrstoff/FEm til fordøyelig energi. En spennende innfallsvinkel som Buskap bør utdype mer i "grasnummeret" på nyåret.

Figur 2: Fôrprøvene viser stålkontroll med grovfôrkvalitet. Legg merke til både råproteinnivå og energinivå

Fôrprøve

Tørrstoff

NEL 20

Råprotein

1slått 2019

22,5

5,78

146

2slått 2019

30,0

6,07

186

3slått 2019

30,8

5,97

143

1slått 2018

41,7

6,04

150

2slått 2018

51,5

6,60

193

3slått 2018

22,0

5,83

218

1slått 2017

35,9

5,75

170

2slått 2017

31,8

6,63

218

3slått 2017

35,0

6,37

146

Eget korn i fôrrasjonen i flere generasjoner

Kalenderen hadde så vidt skiftet fra mai til juni da Stein Olav Snesrud bekreftet at 1. slåtten på Gaalaas i Furnes utenfor Hamar var startet. Den årlige jakta på energirikt og proteinrikt grovfôr er i gang. I disse dager avsluttes årets eventyrlige vekstsesong. Det ser ut til at 4.slåtten blir for liten til at det er verdt å høste den. Det ble for tørt på tampen, men det ga gode innhøstings­forhold for ei god kornavling. Gjennom årstider har foreldrene til Stein Olav kombinert valset hjemmeavlet korn og topp grovfôrkvalitet med innkjøpt kraftfôr. Valset korn har sørget for rask energi til vommikrobene og ­mjølkeoppgjøret har bokstavelig talt vært fett. Og fôrprøvene bekrefter at fôret som er høstet er både energirikt og proteinrikt. Ole Anders har vært en perfeksjonist på jordet og var tidlig ute med å bruke Tine Optifôr, der han fikk en bekreftelse på at det var «beste treff» med å kombinere tidlig ­høstet grovfôr, med stivelsesrikt eget korn og toppe det med ei alminnelig god kraftfôrblanding. Om virkemiddelbruken, med ­prisnedskriving på korn slett ikke stimulerte til bruk av eget korn likte både bonden og kua energirikt og nærprodusert fôr.

Årets fôr- smakebiter fra årets fôrprøver

Tørrstoff

NEL 20

Råprotein

OMD

iNDF

Sukker

1 slått 2 års eng

43,7%

6,47 MJ/kgTS

167 g/kg TS

76,8 %

138 g/kg NDF

74 g/kg TS

2 slått 2 års eng

45,6%

5,79 MJ/kgTS

166 g/kg TS

71,7 %

199 g/kg NDF

35g/kg TS

Må gjøres noe med virkemidlene

Fra årsskiftet tok Stein Olav og familien over gården. At opp­legget med mye og godt grovfôr sammen med eget korn er på ønskelista til varemottaker er spennende. Likevel må det trolig gjøres noe med virkemiddel­bruken for å få bønd­ene til å endre driftsopplegg.

Oppfordringa fra Stein Olav, bruk vekstsesongen klokt, ikke drøy 1 slåtten. Den lyse fine tida må brukes til vekst og ikke til blomstring.