Dyrevelferd
Kusignaler

Fôropptak

Signalene som avslører dårlig fôropptak er enkle og tydelige. ­Vomfylling beskriver fôropptaket i dag, og bukfyllinga beskriver fôropptaket siste uka.

Tekst og foto
Ola Stene

Fagleder storfe, Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Bilde 1: Ku med dårlig vomfylling som vises tydelig ved at en trekant avtegner seg bak ribbeina på kuas venstre side.

Bilde 1 viser ei ku med dårlig vomfylling. Det vises tydelig ved at en trekant av­­tegner seg bak ribbeina på kuas venstre side. Denne trekanten ­kalles hungersgropa. Noen kaller den også varseltrekant fordi den bør utløse noen varselklokker og er et tegn på at noe ikke er som det skal.

Signal om dårlig fôropptak

En tydelig hungersgrop forteller at fôropptaket har vært dårlig de siste 6–8 timene. Vomma er ­plassert på venstre flanke helt ut mot bukveggen. I hungersgropa er det bare 3–4 cm inn til vom­veggen, derfor er dette et ypperlig sted for å bestemme vomfyllinga. Vomfylling og oppbygging av ­flytelaget inni vomma bestemmer formen og utbulingen av vomma. Kua på bildet har fått i seg for lite fiber og har derfor et dårlig oppbygd flytelag og nedsatt vom­funksjon.

Bilde 2: Kyr med stor forskjell i bukfylling. På høyre side av bukhulen ligger tarmene. Kua til venstre buler mer ut på høyre side sammenlignet med kua ved siden av. Det forteller oss at tarmfyllinga er mye bedre på kua til venstre.

Kjenn på vomkontraksjonene

Hvis en kjenner på vomma ved å presse neven i hungersgropa vil en kunne kjenne vomkontraksjonene. Vomkontraksjoner er ­muskelsammentrekninger i vomveggen som har til hensikt å elte fôret rundt i vomma. Muskel­sammentrekningene inntreffer med ca. 45 sekunders mellomrom. Det setter også i gang oppgulpingsrefleksen og er avgjørende for drøvtyggerfunksjonen. Hvis kyr går med sur vom kan muskelsammentrekningene i ­vomveggen bli kraftigere enn ­normalt. Dette kan være årsaken til at en finner gulpeboller i båsen eller på fôrbrettet. Dette for­kommer gjerne ved tannfelling eller ved for mye stivelse i forhold til fiber i fôrrasjonen.

Bukfylling

Bilde 2 viser kyr med stor forskjell i bukfylling. På høyre side av bukhulen ligger tarmene. Kua til ­venstre buler mer ut på høyre side sammenlignet med kua ved siden av. Det forteller oss at tarmfyllinga er mye bedre på kua til venstre. Hvis fôropptaket har vært dårlig i 2–3 dager vil det vises klart på tarmfyllinga på kuas høyre side. Vær oppmerksom på at livmora også ligger på høyre side i buk­hulen, så tarmfyllinga kan være vanskeligere å bestemme på drektige kyr. Hvis en ser vinkelrett på kua fra høyre side ser en at kyr med god tarmfylling har betydelig svai i buklinja under kua. Mens hos kyr med lite tarminnhold er buklinja nærmest rett.

Hvordan øke fôropptaket?

Kvalitet på grovfôret er helt avgjørende for høgt fôropptak. Tidlig høsta grovfôr, godt fortørka med lite eller moderat innhold av gjæringsprodukter er ønskelig. Men husk at drøvtyggere trenger fiber for å fungere godt, og det går an å høste på for tidlig utviklingstrinn også.

Sørg for tilstrekkelig eteplass og at alle dyra får anledning til å fylle vomma. Gode klauver og systematisk klauvstell er viktig for fôropptaket. Gode bein og klauver gjør at kyrne beveger seg uanstrengt og bruker mer tid ved fôrbrettet. Hyppig kraftfôrtildeling er positivt for vommiljø og grovfôropptak. Lite og ofte er en god tomme­lfingerregel.

Hvis du har fullfôrmikser er det viktig å være oppmerksom på varmgang i fôret. Ofte er det mye å hente på fôropptaket ved å ­tilsette propionsyre i miksen i sommerhalvåret.