Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Dansk storfeavl i norsk retning

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

I Buskap og avdrått nr. 4 i 1970 refereres det fra en samtale mellom fire melkeprodusenter som forteller om hvordan det er å være melkeprodusent i de ulike nordiske landene. Jens Filipsen fra Sydfyn er dansk representant i panelet, og han uttaler at en i Danmark kunne være tjent med å gå samme vei som i Norge på avlsområdet. Han forteller at i Danmark har det hittil vært et utall foreninger og organisasjoner som hver for deg har hatt noe å gjøre med storfeavlen. Selv om han ser nødvendigheten av å få samordnet avls- og seminforeninger mener han det er langt igjen til tiden er moden for å få en organisasjon slik som NRF i Norge.

– I dag har vi hele sju raser. For en del kan det i hvert fall sies at disse driver produksjon av kyr og ikke kvægbruk i økonomisk forstand, uttaler Jens Filipsen.

I det samme nummer er det referert fra det årlige husdyrbruksmøtet i København, der det fra en diskusjonsinnleder ble gitt uttrykk for at dansk husdyravl begynte å nærme seg «norske tilstande».

Fjøssystemer

Den første Lely seterobot er kjørt i gang i Norge. Det er en A5 melkerobot montert i en transportabel container. Roboten som er installert hos Ragnhild Karset Gjermhus og Georg Magnus Heiberg i Hamar kommune skal benyttes på setra i sommerhalvåret og i nytt fjøs hjemme på gården i vinterhalvåret.