Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

I midten av august gjennomførte vi et nettmøte fra setra til Knut Sigurd Rødningen på Nordre Trøllhovd i Vestre Slidre. Nettmøte er et format som har vært kjørt en del på Jæren, for å gi forbrukerne innblikk i hvordan melka vår produseres, og det var morsomt å få til en slik sending fra Valdres, for å vise fram et bredere bilde av det vi driver med.

På nettmøtet fikk vi være med Knut Sigurd og familien på melkingen, og de svarte på spørsmål fra forbrukerne og viste fram seterlivet på en veldig fin måte.

Hvert år fra juli til september bor de på setra med ca. 18 ­melkekyr, samt noen ammekyr. Resten av melkekyrne holdes hjemme på gården og melkes av en Lely-robot. De produserer 285 000 liter i året og fôrer opp alle okser til slakt. ­Rødningen er opptatt av å opprettholde tradisjonen og benytte seg av utmarksbeite i melkeproduksjonen. Han er opptatt av at dyra skal ha det godt og produsere råvare av beste kvalitet.

Foto: Marte Folkedal Lie

Foto: Marte Folkedal Lie

Nybygget på Jæren

Til tross for Covid-19 og sommerferie har det vært god ­fremdrift med nybygget på Jæren. Første leveranse av utstyr kom i slutten av juli. Kjelleren på bygget ble overlevert til Q-Meieriene i midten av august, og montering av utstyr begynte umiddelbart. Samtidig kom det tak over byggets høyeste del, 5. etasje. Denne etasjen skal huse kantine og kontorer. Nå i midten av september er det ytre skallet med betongelement så godt som ferdig montert. Planlagt igangkjøring februar 2021, med produkttesting i mars, og kommersiell produksjon i april.