Animalia

Storfekjøttkontrollen

Silje Johnsgard

Frist avlsverdiberegning

Alle data som skal være med i høstens siste avlsverdiberegning må være registrert i Storfekjøttkontrollen innen utgangen av mandag 30. november. Sjekk at alle vekter er registrert og at kalvinger er ajourført. Når indeksene er klare, vil de ligge tilgjengelig direkte under Hendelser på oppslagstavla i programmet. Du finner de også i rapporten Avlsverdier i Besetning.

Helseregistrering i Storfekjøttkontrollen

Registrering av helseopplysninger er viktig. Under Registrering -> Helse kan man registrere både behandlinger, men også mer forebyggende behandlinger mot for eksempel snyltere eller lus. Alle forebyggende behandlinger har sin diagnosekode + 500. Se helsekortet for hvilken kode du skal benytte.

Dersom din veterinær rapporterer inn sine besøk til Dyre­helseportalen, så vil hendelsene automatisk overføres til Storfekjøttkontrollen. Dette gjelder kun på individnivå, flokkbehandlinger må registreres manuelt. Du vil se informasjon om siste innlesing fra Dyrehelseportalen på Oppslagstavla di. Ved å klikke på datolinken kan du se hvilke data som er overført. Dersom noe er feil, må du kontakte din veterinær og få han/hun til å rette i Dyrehelseportalen. Da vil korrekte data overføres Storfekjøttkontrollen og oppdatere seg snarlig.

Dersom du skal registrere mange helseopplysninger med samme dato og kode anbefaler vi at du benytter masseregistrering.

Kort om Dyrehelseportalen

Dyrehelseportalen (DHP) er et nettsted for registrering av ­helsedata, inseminasjon og uthenting av matkjedeinformasjon.

Tanken er at enkel og sikker registrering skal sikre at data av god kvalitet blir rapportert. Prinsippet om at data skal rapporteres en gang ett sted og deretter være tilgjengelig for alle som har rettmessig behov for dem, ligger til grunn. Dyrehelse­portalen er et samarbeid mellom Animalia, Tine og Geno.

I DHP registrerer veterinærer behandling av matproduserende dyr. Informasjon om legemiddel og tilbakeholdelse kan så hentes ut av slakteriet i form av en rapport som heter Matkjedeinformasjon (MKI). I denne rapporten finnes også annen relevant informasjon for slakteriene, for eksempel KSL-status.

Som produsent kan du også logge inn på dhp.animalia.no (samme brukernavn og passord som i Storfekjøttkontrollen). Under “Mitt arkiv” finner du informasjon om veterinær­behandlinger registrert i din besetning. Du kan også registrere behandling på egne dyr her. Som nevnt kommuniserer disse systemene, så disse muligheten har du også på din side i Storfekjøttkontrollen.