Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

Podcast om fôranalyser – et nyttig verktøy for å bedre økonomien

Under halvparten av norske melkeprodusenter sender inn prøver av grovfôret. Fôranalysene gir bonden viktig informasjon om kvaliteten på grovfôret som er høstet, kunnskap som brukes i planlegginga av innefôringssesongen.

I vår podkast om dette temaet deler melkebonde Torbjørn Helle og fôringsrådgiver Anja Våg Skjold sine erfaringer og kunnskap om hvordan fôranalysene praktisk kan brukes for å bedre økonomien i drifta.

Hvordan ta ut prøvene riktig? Når skal de ulike fôrkvalitetene brukes gjennom sesongen? Hvilket fôr passer best til sinkyr, ungdyr og kalver? Hvordan sikre en smidig overgang til en ny fôrsesong. Dette er noen av spørsmålene du får svar på i podkasten.

Hør podkasten via våre nettsider under Aktuelt, i podkast-appen på alle iPhoner (søk på TINE SA) eller på soundcloud.com (søk på TINE SA).

Produksjonsprognose er et presisjonsverktøy som gir deg optimal forutsigbarhet og bidrar til bedre økonomi

Under gjennomgang med en av våre rådgivere avdekkes de marginene du har innen plassutnytting, kjøttleveranse, kvotefylling og sommermelk. TINE Produksjonsprognose gir deg god oversikt over fôrbehovet fremover og disponering av grovfôret. Du får verdifull innsikt i ­viktige poster innen økonomien – som er nyttig både for deg og banken. Resultatene presenteres måned for måned inntil to år framover. Ta kontakt med din rådgiver om du vil høre mer om hvordan dette verktøyet kan hjelpe deg.

TINE justerer klagefristen i plakettregelverket

Fra nyttår blir klagefristen i plakettregelverket i TINE justert. Opplysninger eldre en ett år «fryses». Dersom du oppdager feil i siste års plakettberegning eller i den eldre plaketthistorikken, må dette varsles før 1. april 2021.

Siden 2015 har TINE Medlem hatt ansvaret med å administrere plakettregelverket på vegne av styret. Dette innebærer vedlikehold av plakettbasen, årlig beregning av godkjente plakettår og utdeling av plaketter, sølvtiner og mjølkespann.

Feil må varsles innen 1. april

For å få en effektiv håndtering av plakettregelverket, er det nå bestemt at fristen for å gi melding om feil vedrørende siste års status, er 1. april. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å følge med på opptjent premieringsgrunnlag, og gi melding til medlemssenteret (TINE SA) ved eventuelle feil.

Eldre historikk «fryses»

Fra 2021 vil registrert plaketthistorikk eldre enn ett år «fryses». Dette innebærer at det etter dette innføres en generell stopp for korrigering av plaketthistorikk som er eldre enn 1 år. Fra og med 2022 vil det kun være mulig å få endret status for siste plakettår.

Siste frist for å melde fra om eventuelle feil i plaketthistorikk eldre enn 1 år, er satt til 1. april 2021. Dersom det dokumenteres feil i den eldre plaketthistorikken som skyldes mangelfulle rutiner hos TINE, skal det være mulig å foreta korrigering av historikken også etter dette.

På medlemssidene finner du din egen plaketthistorikk

Ved å logge deg inn på medlem.tine.no, Resultater og rapporter, og deretter velge «Mjølkekvalitet får du en rask oversikt over din egen historikk knyttet til plakettopptjening. Da vil du se fargekoder som gir status for hvert år. Grønt betyr godkjent opptjeningsår, rødt betyr ikke godkjent. Etter 2015 vil du i kommentarfeltet også se årsaken til at opptjeningsåret eventuelt ikke er godkjent