Fruktbarhet

Lage kalv i ei petriskål

Parallelt med embryoskyllingene på Store Ree startet i mai 2018, ble en lab etablert for å lage embryo med en teknikk som kalles in vitro embryoproduksjon (IVP). Det betyr at eggene tas ut fra kvigas eggstokk og befruktes og dyrkes på lab.

Karolien Desmet

Veterinær og laboratorieingeniør i embryoproduksjon i Geno

karolien.desmet@geno.no

Norges første IVP-kalv ble født i Rye Samdrift. Foto: Rye Samdrift

For å etablere IVP uten å bruke egg fra våre egne ­verdifulle kviger, men egg fra kyr som skal slaktes, ble det startet et samarbeid med Elisabeth Kommisrud fra Høgskolen i Innlandet i august 2018. En IVP-lab ble etablert der, og lab-personell fra høgskolen ble trent i IVP slik at vi kunne samarbeide med å få på plass gode rutiner for en IVP-lab på Store Ree. I mars 2019 ble ­første IVP gjennomført. Flere IVP-embryo ble produsert og overført til to rugebesetninger. Siden de første drektighetsresultatene var lovende ble IVP fortsatt i 2020 med en pause etter korona­utbruddet. Produksjonen ble gjenopptatt i sommer, og i 2020 har allerede 100 IVP-embryo blitt produsert. IVP vil fortsette og omfanget skal økes. På verdensbasis er IVP den dominerende teknikken for embryoproduksjon og øker stadig på bekostning av den gamle MOET-teknologien (skylling av giverkyr som har blitt hormonbehandlet for at mange egg skal frigis under eggløsning).

Samle, befrukte og dyrke

IVP består av to deler. Den første er å samle egg fra kvigene, og den andre er å dyrke embryo fra disse eggene. Samlingen av egg, også kalt ovum pick up (OVP), ­finner sted i et eget rom i kvige­fjøset på Stroe Ree. Det er for tiden en OPU-dag pr. uke hvor egg samles fra i gjennomsnitt ti kviger. Ved hjelp av ultralydskanning blir eggblærene på egg­stokken punktert, og væsken som inneholder egget blir sugd opp. Væsken helles ut i ei petriskål (skål av glass eller plast) slik at vi kan lete opp eggene og samle alle eggene fra ei kvige i ett rør pr. kvige. Ved slutten av dagen blir disse rørene overført til IVP-labben og lagret over natten i en inkubator med samme «klima» som i kviga. Den følgende dagen har eggene modnet og er klare til å bli befruktet. I henhold til avlsplanen fra FoU-­avdelingen blir eggene befruktet med sæd fra forskjellige okser. Sæden må aktiveres på lab på samme måten som den blir i kvigas eggleder. Så blir egg og sæd blandet i ei petriskål med et såkalt befruktnings-medium, og befruktningen skjer over natta i inkubator. Dagen etter blir de befruktete eggene overført til ei anna petriskål med et annet medium som vil stimulere til videre vekst inntil embryoene er sju dager gamle. Embryo av bra kvalitet blir frosset og distribuert for å bli overført til et mottakerdyr.

Fordelene med IVP

Fordelen med IVP-teknikken er at den gjør det mulig å utvide kvigenes produksjonsperiode. Skyllinger kan bare bli utført på kviger som er i syklus. OPU kan utføres på unge kviger som ennå ikke har vært i brunst. Vi tar sikte på å starte ved åtte måneders alder og tar også kvigenes størrelse i betraktning. Selv når ei kvige er drektig kan OPU bli utført opp til 2–3 måneder uten at drektigheten ødelegges. Senere i drektigheten blir livmoren og eggstokkene ­vanskeligere å håndtere. OPU-­teknikken kan også utføres oftere enn skyllinger. Embryoskyllingene blir gjort med fem ukers intervall, mens OPU kan gjøres med sju dagers intervall. På Store Ree utfører vi OPU med 2 til 3 ukers intervall. Videre kreves det mindre hormonbehandling for å stimulere eggblærene før OPU sammenlignet med hormonbehandling før skylling. Ved å bruke IVP kan vi også befrukte egg fra samme kvige med sæd fra forskjellige okser og oppnå større variasjon i okse-kvige-kombinasjoner. Ulempen er at utbyttet av embryo er lavere med en OPU-runde sammenlignet med en skylling. I gjennomsnitt har embryoskyllingene resultert i 6,3 overførbare embryo pr. skylling. Med OPU blir det i snitt sugd opp væske fra 11 eggblærer, og det gir i 1,3 overførbare embryo. Disse forskjellene i resultat er som forventet.

Første kalven født

I juli ble den første IVP-kalven født i Rye samdrift (se Buskap nr. 6 – www.buskap.no). Embryoet ble lagt inn av Marie Rathe. Flere ­kalver er ventet ettersom IVP øker i omfang. Foreløpige drektighetsresultatet vil foreligge om ikke lenge. Før det skjer har vi behov for å få overført noen flere IVP-embryo.