Reportasje

Solceller gjør setra fossilfri

Setra på Ustuvollen i Nord-Østerdal blir nå selvforsynt med ­elektrisitet fra solcellepaneler.

Ragnhild Bjelland-Hanley

Seniorrådgiver fornybar energi i Norges Vel

Batteriet er en som er en containerløsning på 1 700 kilo som kan lagre 48 kW-timer. Foto: EnergiPluss

I sommer gikk startskuddet for fossilfri drift på setra til Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad. Med solceller og ny ­batteriløsning på plass, er planen at setra skal driftes med fornybar energi.

Ustuvollen ligger idyllisk til ved Setersjøen i Dalsbygda i Os i ­Østerdalen. Her har Østgaardingene hatt seter i mange hundre år. I dag er det Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad som driver gården i Dalsbygda og seter med 25–30 melkekyr.

Om prosjektet

Norges Vel skal følge med på hvordan an­­legget fungerer over en periode på to drifts­sesonger på setra, og bidra til å spre kunnskap og erfaringer til relevante målgrupper. Prosjektet støttes av Fylkesmannen i Innlandet, og informasjon fra prosjektet vil også deles av våre samarbeidspartnere Norsk seterkultur, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Klimasmart Landbruk Østfold og Norsk Landbruksrådgiving. Det tekniske anlegget har mottatt støtte fra Innovasjon Norge.

Strømnettet ikke et alternativ

Solcellepaneler på seterfjøset sørger for strømproduksjonen. Foto: EnergiPluss

Da Erling for noen år siden undersøkte muligheten for å få setra tilkoblet strømnettet, viste dette seg å resultere i en skyhøy prislapp. Mange setre er i realiteten avskåret fra muligheten for å koble seg til nettet, enten fordi setra ligger for langt unna eller fordi en til­kobling medfører en svært stor engangsutgift for bonden.

For Erling og kona Hanne ble dette starten på et annet løp. I samarbeid med EnergiPluss AS har de nå fått på plass et kombinert anlegg bestående av solceller og batteri. Målsettingen er at anlegget skal sørge for at setra blir forsynt med nok fornybar energi til å drive melkemaskin, melketank, varmtvannstanker og seterhus.

Batterier i containerløsning

Batteriet, som er en container­løsning på 1 700 kilo og kan lagre 48 kW-timer, skal fraktes hjem til gården til Hanne og Erling mellom driftssesongene på setra. På gården vil batteriet bli tilkoblet strømnettet, og her skal det bidra til å redusere effekttopper i strømforbruket, utnytte variasjoner i strømprisen og fungere som ­nødstrømsløsning. Planen er at det skal utvikles et intelligent ­styringssystem for batterienheten i løpet av den nærmeste fremtiden.

Pilot

Anlegget på Ustuvollen som ble kjørt i gang i juni i år er på mange måter en pilot hvor flere utfordrende aspekter skal testes og løses. Et anlegg på denne størrelsen utenfor strømnettet i denne sektoren byr på andre tekniske utfordringer enn løsninger som er rettet mot for eksempel privat­hyttemarkedet.

– For oss har det vært viktig å gi et lite bidrag til en enda mer bærekraftig drift i landbruket, sier Erling Tingstad. Foto: EnergiPluss

Tro på bærekraftig fremtid

Erling har tro på en bærekraftig fremtid i landbruket:

– Vi er veldig fornøyde med at anlegget nå er oppe og går, og er selvfølgelig også veldig spente på hvordan løsningen vil fungere over tid. For oss har det vært viktig å gi et lite bidrag til en enda mer bærekraftig drift i landbruket, og vi håper at erfaringer som vi gjør oss underveis kan være til nytte for andre bønder. Det jobbes jo nå bredt i landbruket med bærekraft, og det skal bli spennende å se hvordan bondeyrket utvikler seg over de neste tiårene.

Om anlegget

  • Anlegget består av en container med batterier, elektronikk og styresystemer og 48 solcellepaneler på taket.

  • Litiumbatterier 48kWh

  • DC konvertere/AC Hybrid invertere (1 fas og 3 fas)/Styringssystemer

  • Fjernovervåking/styring ved hjelp av PC eller app på telefonen

  • Nødstrømsaggregat

  • Oppkobling av nødstrømsaggregat skjer automatisk dersom solcellene og batteriet ikke kan tilføre nok energi til behovene på setra, for eksempel ved dårlig vær over lang tid.