Dyrevelferd
Kusignaler

Ganglag

Ei ku skal gå med rett rygglinje, lange skritt og hodet skal svinge fra side til side.

Tekst og foto
Ola Stene

Fagleder storfe Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Kua går med rett rygglinje og studerer underlaget foran seg for sikker plassering av frambeina.

Fra naturens side er storfe et byttedyr, og dette sitter dypt nedarvet i instinktene. Kyr følger med foran, på sidene og bak. Brå bevegelser vil bli oppfattet som «angrep» og skaper fluktreaksjoner.

Visuelt fokusert

Kyr er visuelt fokusert. Det betyr at de har behov for å studere omgivelsene og forstå hva de ser. De trenger gjerne tid til å se rundt hjørner og hva som er bak grinda før de går dit du vil. Ved flytting av kyr er det viktig at du er synlig. Ikke gå rett bak, men veksle på å gå litt på høyre side og litt på venstre side bak kua. Kyr har øyne på siden av hodet og et veldig stort synsfelt. Når de i tillegg svinger hodet fra side til side er det kun et lite felt rett bak seg de ikke kan se.

Vil se hvor de plasserer frambeina

Kyr vil helst se hvor de plasserer frambeina, og bakbeina følger steget til frambeina. Stressa kyr med høgt hevet hode er som regel vanskelig å kontrollere. Gi de tid til å se hvor de plasserer beina. Trinn opp eller ned er derfor ofte lettere for ei ku enn å svinge rundt et hjørne.

Kyr følger kyr, og de føler seg gjerne trygge når de går etter ei annen ku. Ofte er det lettere å la de gå på ei lang rekke enn side om side. Ei lågtrangert ku vil også kvie seg for å gå forbi ei høgere rangert ku.

Unaturlig gange

Som andre flokkdyr vegrer kua seg for å vise svakhetstegn. Derfor kan det være vanskelig å oppdage at kua for eksempel har smerter i bein og klauver på et tidlig stadium. Det første signalet er gjerne at kua går med hodet litt lågere enn vanlig. Etter hvert som smertene øker vil en også kunne se at de svinger hodet mindre sideveis og at de begynner å duppe med hodet opp og ned når de går. Steglengden blir kortere og kroppen stivere. Disse signalene kommer lenge før en kan se at kua halter.

Kyr med sur vom vil også signalisere dette gjennom måten de går på. Steglengden blir kortere og de vil være stivere i bevegelsene sammenlignet med ei frisk ku. Dette vil komme tydeligst fram når kua svinger eller endrer retning. Kyr med buksmerter vil også være mindre aktive, noe som vil gjenspeile seg på en aktivitetsmåler. Eventuelle brunstsignaler vil også bli svakere.