Midtside

Midtside

Vikjadalen i Vik i Sogn byr på flotte fjellbeite for kyr på sommarferie. Dette er i eit område der det tradisjonelt er mykje haustkalving med fri for mjølking nokre månader om sommaren, og då kan dyra nyttiggjera seg store beiteressursar på fjellet samstundes som mosjonskravet vert oppfylt.

Foto: Oddfrid Vange Bergfjord