Forskjellig
Lesernes side

Ringsaker-utstillinga i 1953

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til rlr@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Odd Rise

Pensjonert Geno-medarbeider

oddrise@online.no

Det ble trangt på Prestegardsjordet i Ringsaker for bygdeutstillinga var tydeligvis en stor hendelse i bygda. Den åpnet 6. juni i 1953, og det møtte opp 14 - 17 000 tilskuere i løpet av de to dagene utstillinga varte. Utstillinga hadde både dyr, maskiner og en stor husflidsutstilling.

222 storfe

Bygdeutstillinga samlet over 222 storfe – alle unntatt seks Dølafe var NRF. Ringsakerbygdas beste dyr ble bedømt og hedret. Slike utstillinger betydde mye for storfebøndene den gangen. Dette var 15–20 år etter at de fleste bøndene på Hedmarken hadde samlet seg i en organisasjon, for å drive avl. Det var importert mye dyr fra Sverige. Både hunndyr og okser. Ytelsen hadde steget og dyra hadde blitt større, og mer kjøttsatte.

Ros til avlsarbeidet

Ved premieutdelinga og festtalene på festmiddagen var det flere som roste avlsarbeidet som hadde skjedd de siste åra. Statskonsulent Lalim holdt tale hvor han blant annet sa: De husdyra vi har sett her i dag har en kvalitet utenom det vanlige, og det takker vi oppdretterne for. Her i Ringsaker har man uten tvil en av landets beste husdyrbestander.

224 kg mjølkefett eller mer

Utstillinga omfattet 132 voksne dyr, og alle disse hadde en produksjon på 224 kg mjølkefett eller mer. Det ble regnet som enestående for en samling dyr på utstilling her i landet på denne tiden. Eldste ku var 17 år og hadde produsert 72 000 kg melk med 2 830 kg mjølkefett. Det ble også stilt 32 okser. De fleste av disse var fra Ringsaker, men Norsk Avlsforening for Rødt og Hvitt Fe, som NRF het den gangen, stilte også noen av sine seminokser. I tillegg til sløyfer var det mange gave premier som ble delt ut.