Avl

Første eliteokse etter embryo

Hans Storlien

Marked Norge i Geno

12108 Buaasen ET ble første eliteokse etter embryosatsingen i Geno.

I disse dager slippes den første eliteoksen som er et resultat av embryosatsingen i Geno. Oksen 12108 Buaasen ET er født hos Christen Sjøvold på Vikhammer en aprildag i 2019. Oksen er sønn av eliteoksen 11906 Dalsbygda med 11209 Korsen som morfar. Det var veteranen innen embryoinnlegg Marie Rathe som la inn embryoet.

12108 Buaasen ET har 38 i total avlsverdi. Den er meget sterk på innhold i mjølk, kjøtt, lynne, jurhelse og jur. Det er altså en okse med mange kvaliteter. Oksen vil bli eliteokse fra desember og dermed bli distribuert til alle beholdere i løpet av desember måned.

Som man kan se av navnet vil alle okser fra embryo her få ET i navnet slik at man vet hvilke eliteokser som er av embryoproduksjonen. Vi håper det ikke er lenge før vi kan presentere flere «embryookser» med gode kvaliteter. Ved neste okseuttak på Øyer vil det komme med flere.