Reportasje

Fersk som mjølkeprodusent

Tett oppfølging i startfasen er nødvendig.

Sakariastunet i Sunnfjord kommune i Vestland

  • Ruben Flatjord Kjøsnes

  • Kvote: 127 000

  • Løsdriftsfjøs

     

     

Ruben Flatjord Kjøsnes viser fram lausdriftsfjøset som ble bygd om i 2003, et velfungerende fjøs.

Ruben tok over ansvaret som forpakter fra 1. mai på en veldrevet mjølkeproduksjonsgård i samme bygda. Brukerparet som forpaktet bort gården til 19 åringen er et vennepar av mormor og morfar. Fjøset ble byd om til løsdrift i 2002. Brukerparet hadde ingen som ønsket å ta over drifta og ville gjerne avslutte som mjølkeprodusenter med helsa i behold.

Ruben vet at han mestrer traktorarbeid godt, oppveksten har gitt ham mengdetrening.

Ruben innrømmer at det det har vært godt å ha et støtte apparat rundt seg. Det er mye formualiter som skal på plass i tillegg til den daglige drifta med grovfôrdyrking og dyrestell.

Ruben forteller at så langt så er det grovfôrdyrking og traktorkjøring som faller lettest. Fjøset er lettstelt, men Ruben forteller at det er annerledes å ha det fulle ansvaret fra a-å enn å være jobbe i fjøset på hjemgården. Likevel Ruben har vokst opp med fokus på å gjøre ting ordentlig og jobbe til en er ferdig. Det er god ballast å ha med i ryggsekken …

I starten har han og fått god oppfølging fra Tine, nybrukerpakka på 10 rådgivningstimer er det bruk for. FK og Nortura har vært lite på banen så langt, men det er jo ikke så lenge siden han startet heller. Driftsopplegget er det samme som på hjemgården med konsentrert kalving og beiting i Befringsdalen. Ruben er klar på at han er født med «et traktorgen», nå vil han kjenne på om «kugenet» også er nedarvet.

Ruben forteller at han får bruk for alle skolefagene, det er så mye å sette seg inn i, og aller, aller mest savner han «ei klar oppskrift» på hvordan starte opp som mjølkebonde. Og i hvilken rekkefølge må ting gjøres. Erfaringen er vel at det knytte seg opp mot en regnskapsfører fra dag en er nødvendig.

God kvalitet, bra med mjølk skal gi gode mjølkeinntekter utover vinteren.

En autorisert regnskapsfører vil kunne gi kyndig veiledning i forhold til det og registerets seg som selvstendig næringsdrivende. Denne vil og kunne bistå i forbindelse med søknad om driftskreditt som kan være en utfordring for en forpakter fordi banken vil være opptatt av sikkerhet. I noen tilfeller vil de kunne kreve en driftsplan som viser forventninger til inntekter og utgifter. Etablering uten sikkerhet i fast eiendom vil for bankene være risikokapital.