Organisasjon

Velkommen til nye nettsider

Geno har fått nye nettsider hvor alt er samlet på ett sted. Sidene er bygget opp på en mer moderne teknisk løsning og uttrykket har blir lettere, lysere og mer fargerikt.

Ingunn Nævdal,

Husdyrkonsulent

Framsiden på geno.no forteller hva Geno er, hva vi står for og hvilke produkter og tjenester vi tilbyr. Øverst i høyre hjørne er inngangene til nettbutikken (tidligere oksekatalogen), avlsplan og Min side.

Fra framsiden til geno.no skal det være enkelt å navigere seg videre og finne informasjon, nyheter, fakturaoversikt, semindata, okselister, avlsplan og mye mer.

Framsiden

På geno.no skal det være tydelig hva Geno er og står for. Framsiden retter seg mot samfunnet rundt oss. Det kan blant annet være studenter, presse og potensielle nye medlemmer. Geno sin visjon, hvilke produkter og tjenester Geno tilbyr og hva som er medlemsfordelene, er løftet fram på framsiden. Nyheter og aktuelle saker er også lett tilgjengelig på framsiden, uten å måtte logge seg inn. Det meste av innholdet er med fra de «gamle» sidene, men alt er gjennomgått og oppdatert. Største forskjellen på de åpne sidene er en ny menystruktur i tillegg til ny design og layout.

På Min side finner du blant annet oversikt over fakturaer, seminopplysninger og informasjon om sædruta med frister for bestilling.

Min side

På toppen av framsiden er det en inngang til Min side. For å komme deg inn på Min side må du logge deg på via Produsentregisteret. Innholdet på Min side vil variere ut fra hvilken rolle du har. Av roller kan nevnes produsent/medlem, inseminør, avlsrådgiver, tillitsvalgt og styremedlem.

Som produsent har du tilgang til disse sidene:

Min profil

Her vises navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg vil du se hvilken fakturatype du har valgt. Ønsker du å endre fakturatype, kan det gjøres her.

Det er en lenke til skjema hvor du kan bestille ekstra Buskapsabonnement.

Det er også mulig her å endre antall brunstkalendere du ønsker å få tilsendt

Fakturaoversikt

Gir oversikt over betalte og eventuelt ubetalte fakturaer. Det vil være mulig å velge ulike perioder

Seminopplysninger

Gir oversikt over inseminasjonsdata i din besetning. Det kan også her velges periode.

Sædruta

Her vises neste bestillingsfrist for bestilling av sæd og datoene for de tre førstkommende tidspunktene for sædruta på ditt stoppested. Det opplyses også om bestillingsfrist for de tre tidspunktene. Dette forutsetter at du har inseminert tidligere og er tilknyttet en hovedinseminør. Telefonnummeret til din distributør/sædrutesjåfør vises også

Påmeldte kurs og gjennomførte kurs

Dersom du har deltatt på, eller er påmeldt kurs i regi av Geno, vil dette komme fram under Min side. Det vil også være en lenke til Geno sin kurskalender.

Innhold i beholder

Min side vil bygges ut med flere funksjoner og visninger etter hvert. Det er blant annet en plan om at du ved på logge deg inn på Min side vil få oversikt over innholdet i beholderen til din hovedinseminør. Det vil også bli mulighet til å søke opp andre inseminører sin beholder og din egen beholder dersom du er eierinseminør eller bare har egen beholder. Dette vil komme så snart vi har sikret en god registrering av kasserte doser. Det er viktig at oversikten som blir vist er mest mulig oppdatert og riktig til enhver tid.

Nettbutikk

Oksekatalogen har endret navn til nettbutikk. Fra framsiden vil det på samme måte som for Min side være en enkel vei inn til nettbutikken fra toppen av framsiden.

I nettbutikken er det informasjon om kampanjer og andre aktuelle saker. Som i den gamle webkatalogen er det eliteoksene som ligger på åpningssiden. Listen gir informasjon om stamboknummer, navn, hornstatus, far og mor samt tilgjengelige sædtyper. Okser kan legges til i favorittliste eller i handlekurv. I tillegg vises samla avlsverdi som listen i utgangspunktet er sortert på.

Menyen inneholder sider for samtlige okseraser som Geno tilbyr og embryo som er på sentralt lager og områdevis for dem som er sendt ut til embryoveterinærer.

I nettbutikken er det mulig å filtrere okselisten blant annet på sterke egenskaper, genetisk hornstatus og sædtype.

Gjør egne valg og lag din egen okseliste eller embryoliste

Listen er enkel og viser i utgangspunktet få opplysninger. Få å se nærmere på de oksene eller embryoene du er interessert i, kan du åpne raden og vise indeksverdiene, velge egen sortering på egenskap og filtrere utvalget. Blant samtlige egenskaper kan du velge den egenskapen du ønsker å sortere listen på. Det sorteres da på synkende indeksverdi, det vil si at de som er best for egenskapen kommer øverst i listen.

Ved å klikke på pilen åpner raden seg og viser indeksverdiene for samtlige egenskaper. Oksene eller embryoene kan lett sammenlignes ved å åpne flere rader. Under «Vis filtre» er det ikoner for sterke egenskaper. Ved å velge en eller flere av dem filtreres listen ved å velge ut kun de oksene som er god på de valgte egenskapene. Det er også mulig å filtrere på hornstatus, kaseinvarianter, nye okser, tilbudsokser og sædtyper. Mulighetene for filtrering vil variere mellom de ulike okserasene. Det vil også være begrenset med filtreringsmuligheter for embryo.

Nettbestilling

Den nye løsningen for nettbestilling av oksesæd vil være enklere å bruke og forhåpentligvis gi en enda bedre kjøpsopplevelse. Et større utvalg gir bedre mulighet for eierinseminører å bestille alt de trenger i nettbutikken. Varer kan legges i handlekurven uten å være pålogget, men det er en fordel å være pålogget før du fullfører bestillingen. Da vil prisene som vises være medlemspris (dersom du er medlem) og du vil se hva du sparer i medlemsrabatt.

De som ikke er medlem, har mulighet til å huke av for «Jeg vil gjerne bli medlem». Da vil medlemskontingenten legges i handlekurven og varene får medlemspris.

Foreløpig er det ikke mulig å bestille embryo i nettbutikken, men planen er å åpne for bestilling av embryo på sentralt lager så snart de tekniske systemene og logistikken er tilrettelagt for dette.

Detaljside for okser og embryo

Som i dagens oksekatalog vil det være detaljsider for den enkelte okse og embryo. Ved å klikke på raden i listen eller søke i søkefeltet kommer du til siden. Her finner du alle detaljer og produktet kan legges i handlekurven dersom det er tilgjengelig for nettbestilling. Det som er nytt i visningen her er følgende:

Detaljsiden for en okse gir mye informasjon.

Det er en egen fane for enkeltgen. Her vises resultatene av enkeltgenanalyser for de oksene som har dette. Slektskapet til oksen eller embryoet er satt opp på en ny måte som gir bedre oversikt

Indeksene i figuren er gruppert. Det vil si at delindeksene innenfor de enkelte samleindeksene er ikke synlige før samleindeksen åpnes ved å klikke på pilen til venstre. Åpnes for eksempel jurhelse, vil egenskapene klinisk mastitt og celletall bli synlige i figuren med tilhørende verdier. På denne måten kan du velge selv hvilke detaljer du ønsker å se nærmere på.

I handlekurven ser du hvor mye du sparer på å være medlem.

Geno avlsplan

Geno avlsplan har gjennomgått en betydelig endring og forbedring i den seinere tid. Det er derfor ikke en ny løsning for avlsplan nå, men design og layout er tilpasset og i samsvar med de nye digitale flatene. Inngangen til Geno avlsplan er en av de tre hovedlenkene på toppen av nettsidene.

Videreutvikling

Det er ikke alt som har stått på ønskelisten som vi har fått med i første versjon av de nye sidene. Selv om brukere har testet sidene underveis, forventer vi også at det vil dukke opp behov for å gjøre justeringer når sidene er tatt i bruk og vi får gjort oss noen erfaringer. Det vil derfor være en kontinuerlig videreutvikling av nettsidene framover.

Gi innspill

Vi håper flest mulig går inn på geno.no, gjør seg kjent med sidene og benytter seg av de mulighetene som ligger der. Gi oss gjerne tilbakemelding og innspill til hva vi skal prioritere i videreutviklingen. Med mål om stor nytteverdi og brukervennlighet ønsker vi å lytte til brukerne og stadig forbedre Geno sine digitale flater.

Velkommen inn i Genos digitale verden!