Organisasjon

Digitale høstmøter 2020

2020 er «annerledesåret» for oss alle, og høstmøtene ble ikke noe unntak. Årets møter med våre tillitsvalgte ble gjennomført digitalt. 84 prosent av de tillitsvalgte deltok, og det var problemstillingene nærmest fjøsgulvet som engasjerte mest.

Agnete Børresen

Organisasjonkonsulent i Geno

agnete.borresen@geno.no

Styreleder i Geno Jan Ole Mellby og fungerende leder i Marked Norge i Geno Knut Ingolf Dragset klare til digitalt høstmøte. Foto: Agnete Børresen

Høsten er et sikkert tegn på stor aktivitet på organisasjonsfronten i flere organisasjoner, og Geno er ikke noe unntak selv i disse koronatider. Høstmøtene ble digitale på grunn av en stadig varierende smittesituasjon i ulike deler av landet, og det er viktig at bøndene som har en samfunnskritisk rolle, kan holde produksjonen oppe.

Geno 2023

Hovedtema for årets høstmøter var det pågående strategiarbeidet i Geno, kalt «Geno 2023». Strategien som kom i 2018 trengte en oppfriskning, og det settes enda mer fokus på den internasjonale satsingen vår framover. For å kunne drive det gode og viktige avlsarbeidet i Norge, trenger vi et større marked hvor vi kan selge genetikken vår, og satsing i spesielt USA vil bli viktig framover. Innspillene som kom i høstmøtene var at denne satsingen er positiv, men samme hva vi gjør er det hjemmemarkedet her i Norge som er det viktigste. Det er så klart Geno helt enig i. En annen viktig retning innen strategiarbeidet som pågår er en ny avlsstrategi. Hvilke egenskaper det skal fokuseres mer på, spesielt med tanke på kollethet og melkeegenskaper? Av innspill som kom var fokuset på korketrekkerklauver, lynne, holdbarhet, og jur, spesielt da spenelengde og jurbalanse. Dette tas med inn i det videre arbeidet med å utvikle NRF-kua videre.

Nye hjemmesider

Det pågående arbeidet med nye digitale flater, altså nye hjemmesider med mer, ble presentert i alle møter. Her kom det gode tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte, og det virker som dette blir godt mottatt. Det skal skape en enklere samhandling med Geno, noe som kommer godt med i en mer og mer digital hverdag.

Embryo og veterinærer

Embryo var et tema som engasjerte, og det ble diskutert kvalitet på embryoveterinærene, og nye områder vi ser for oss for å få enda bedre dekning. Et annet tema som engasjerte var nye rutiner for veterinærer og kjøring. 1. oktober fikk de nytt system for rapportering av kjøring, og det ble nye rutiner for hva som ble dekket av Geno ved inseminering og sykebesøk. Geno har undervurdert informasjonsbehovet til veterinærene og bøndene i denne sammenhengen, og det jobbes med å komme med bedre informasjon, samt å tilpasse rutinene. Det betyr at ved fruktbarhetsrelaterte behandlinger og avhorning i forbindelse med inseminasjon dekkes kjøring av Geno. Et viktig tema løftet fram av flere tillitsvalgte er sammenhengen mellom betaling for veterinærene og den totale veterinærdekningen som er avgjørende for bøndene.

Andre temaer

Andre temaer som kom fram var ønske om bedre tilgjengelighet på REDX i dunkene og hanceller av kjøttfe. I noen områder av landet ønskes også bedre tilgjengelighet på SpermVital. Når det gjelder GS-testing ønsker mange en abonnementsordning, slik at de slipper å bestille selv. Det var også et ønske om å kunne teste krysninger. Brunstkalender kom også opp som et tema. Noen synes de nye hodene på kalenderen tar for mye plass. Geno tar disse innspillene med seg inn i videre arbeid.

Oppmøte

Av de 203 innkalte tillitsvalgte, var det 84 prosent som møtte. 65,5 prosent var menn, og 34,5 prosent var kvinner. Deltakelsen var noe ned fra 2019, da var det 87,5 prosent som møtte, men en gledelig økning i kvinneandelen, som var opp fra 29 prosent i 2019.