Forskjellig
MINNEORD

Andres K. Ødegård

Tidligere administrerende direktør i Geno Andres K. Ødegård har gått bort i en alder av 88 år.

Andres K. Ødegård orienterer Kong Olav på NML-utstillingen på Hamar i 1981.

Andres K. Ødegård hadde nesten hele sitt yrkesaktive liv i Geno eller Norsk Avlsforening for Rødt og Hvitt Fe (NRF) som det het den gangen han begynte. Ødegård var født på gård med ku, og avlsinteressen fulgte han hele livet. Etter at han hadde vært kontrollassistent for meieriet ble det mer skolegang. Han ble ferdig utdannet på Norges landbrukshøgskole i 1958. Der fikk han med en gang jobb som assistent hos avlsentusiasten Harald Skjervold.

Allerede i 1960 ble Ødegård ansatt i NRF, og året etter begynte han i en nyopprettet stilling som forsøksleder med kontorsted på Ås. I tiden fremover tok han doktorgraden ved NLH og var også innom universitetet i Edinburgh. Han utarbeidet også avlsindeksen for NRF.

Med mye opparbeidet avlskompetanse, ble Ødegård ansatt som direktør for NRF den 1. juli i 1969. Han var da 37 år gammel. Han var den andre direktøren i organisasjonen, og han ble der til han gikk av med pensjon. Nå med kontorsted på Hamar.

Ødegård blir omtalt som en samarbeidets mann, både blant kollegaer og andre i landbruksfamilien. Med sin avlskompetanse var også det å snakke med, og spille på lag med eierne – altså kubonden, viktig. Alt for å styrke husdyrholdet.

Seminbruken i norske fjøs hadde gjort sitt inntog på 60-tallet, og det å få til en god organisering med seminteknikere og veterinærer var noe det første Ødegård tok tak som nyansatt direktør. Den ordningen har vi fortsatt.

Vi kommer heller ikke utenom de viktige avlstiltaka som ble gjort ved å tørre og ta lavarvelige egenskaper som fruktbarhet og helse inn i avlsmålet til NRF. Det gjorde at NRF fikk et bredt avlsmål, fordelt på produksjonsegenskaper, helse og fruktbarhet og funksjonelle egenskaper. Disse egenskapene var viktige for å skape den økonomiske kua med lave reproduksjonskostnader og lite sykdomsutgifter. I dag er dette viktige positive bidragsytere i klima debatten også.

Kombikua var også et uttrykk som kom inn i hans ledertid. Halvparten av kalvene som blir født er oksekalver, og da er det viktig med gode kjøttegenskaper. Her var testings-stasjonene viktige. NRF (Geno) kjøpte gården Store Ree på Stange, og den ble tatt i bruk i 1980. Det er vår seminstasjon den dag i dag. Jeg ønsker også å nevne hans engasjement for etikk og at hele næringa sto bak studieopplegget «Etikk i fjøset».

Ødegård var direktør fram til 1/1 1997, og totalt var han 37 år i NRF (Geno). Han mottok i 1997 Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for storfeavlen og etikken. På vegne av Geno vil jeg jeg si takk for alt Ødegård har bidratt med for norsk storfeavl.

Våre tanker til de nærmeste, barn og svigerbarn og barnebarn, og vi vil med stor respekt lyse fred over Andres Ødegård sitt gode minne.

Jan Ole Mellby
Styreleder i Geno