Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Mer melk

Etter mange år med mer eller mindre flatt melkevolum inn til meieriet i Gausdal har vi nå skrevet flere nye kontrakter den siste tiden. Fra nyttår går melkevolumet fra egne produsenter opp med over to millioner liter. Store deler av dette volumet kommer fra Rauma kommune og Nordre Land kommune, som er et helt nytt område for oss så dette blir spennende. I tillegg har det kommet til noen nye produsenter i områdene vi allerede er godt etablert i.

Nettside for Q-bønder

Den 28. oktober lanseres det en egen nettside for Q-bonden. Her kommer det til å legges ut nyheter og info om ting som skjer ved meieriet. I tillegg er det lagt ut en del fagstoff om melkekvalitet, kvalitetsregelverk og kontaktinformasjon til produsenttjenesten. På nettsiden finner du også informasjon om hvordan du kan bli Q-bonde.

Nettsiden finner dere på https://www.q-meieriene.no/q-gaarden/

Utprøving av DVP-besøk

I oktober fikk vi i produsenttjenesten Gausdal være med Åse Margrethe Sogstad og Lars Erik Heggen fra Animalia på utprøving av fjøsbesøk i forbindelse med dyrevelferdsprogram på storfe. Pilotene skal gjennomføres i ulike typer produksjonsformer med storfe, altså ammekyr med og uten fremfôring av okser, rene oppfôringsbesetninger og melkebesetninger. Siden programmet omfatter flere produksjonsformer, er det viktig å få testet ut besøksdelen og foreta nødvendige endringer før innrulleringen av programmet starter i 2022. Fokuset i besøket skal være å se på dyrevelferdsindikatorer som er lett å validere, for eksempel, reisebevegelse, hold på dyrene, tamhet, vanntilgang og så videre. Pilotgården som deltok var en av våre produsenter i Ringsaker, der melkeproduksjonen foregår i båsfjøs og full fremfôring av okser.

(Fra venstre) Lars Erik Heggen, Olav Moslet, Åse Margrethe Sogstad og Per Muriteigen. Foto: Heidi Stenseng