Animalia

Storfekjøttkontrollen

Kristin Bruun

kristin.bruun@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Kalvingsregistrering – Ny obligatorisk registrering

Fra og med 7. oktober er "Kalvingshendelse" obligatorisk å registrere i Storfekjøttkontrollen.

Kalvingsvansker er en viktig registrering for avlsarbeidet på kjøttfe. Den eventuelle årsaken til den vanskelige kalvingen er også viktig å få registrert. Samtidig kan det være lette kalvinger der man opplever andre vansker, for eksempel børframfall. Med mål om å få bedre data rundt dette har vi gjort kalvingshendelse til en obligatorisk opplysning.

Før var feltet som tidligere het kalvingsvansker (nå kalvingshendelse) kun obligatorisk dersom du registrerte kalvingsvansker: 2. "Noe", 3. "Store", 4. "Vet ikke". Nå har dette feltet blitt obligatorisk også hvis du registrerer kalvingsvansker: 1."Ingen".

For kalvingshendelse så skal kode 14 "Ingen" brukes dersom det ikke er en kalvingshendelse å rapportere – den er lett tilgjengelig først i lista.

Kalvingsvansker – hvilken kode skal jeg bruke?

Riktig bruk av kodene for kalvingsvansker er viktig, både for din egen del, men også for avl på nasjonalt nivå.

Kodene til bruk for å angi kalvingsvansker finner du også under "Hjelp" oppe til høyre i skjermbildet når du står på Registrering > Kalving.

  1. Ingen: Normalt fødselsforløp og kua kalver uten å trenge hjelp. Dersom du ikke er til stede under kalvinga, men kalven er i live og alt ser normalt ut bruker du også denne koden.

  2. Noe: Hjelp som sannsynligvis øker kalvens sjanse for å overleve og være livskraftig. Kua trenger fødselshjelp, men det skyldes enkel feilstilling hos kalv, eller litt stor kalv.

  3. Store: Vanskelig fødsel, hjelp helt påkrevd. Kua trenger fødselshjelp på grunn av feilstilling eller veldig stor kalv. Veterinær må tilkalles eller jekk må brukes.

  4. Vet ikke: Kalven var død ved funn og du var ikke til stede da kalvingen skjedde.

Avlserdiberegning

Neste avlsverdiberegning i 2020 gjennomføres i desember. Frist for registrering av data som skal være med er innen 1. desember. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.

Utvikling avlsverdier

Denne rapporten viser utviklingen i avlsverdiene for din besetning de siste fem årene. Her kan du se hvordan avlsarbeidet ditt har slått ut på indeksene. Denne rapporten viser kun avlsverdier for de enkelte egenskapene, samleindeksene som har kommet til de siste årene er ikke med i denne rapporten.