Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

Nye priser sæd og embryo fra 01.01.21

Foto: Rasmus Lang-Ree

Det er vedtatt nytt prissystem for sæd og embryo fra 1. januar 2021. Allerede fra 1. november ble prissystemet for embryo endret, med en fastpris for kjøring og innlegg uansett hvor du bor i landet. Pakkesystemet er også fjernet. Fra 1. januar endres prisen per embryo til kr 200,- og pris for innlegg og kjøring til kr 375,- (per innlegg).

Prissystemet for sæd endres også fra 1. januar 2021. Det opprettes en pris på alle NRF-eliteokser. I tillegg innføres kampanjepriser på enkeltokser, som erstatter dagens tilbudsokser.

Importerte melkeraser deles inn i tre kategorier på bakgrunn av innkjøpspris.

Påslaget for REDX™ og SpermVital er uendret.

Markedsuker 2021

Geno setter av ekstra ressurser til å reise ut på fagmøter i produsentlag i ulike områder bestemte uker i året.

Ukene som er satt av til dette i 2021 er:

  • Uke 3 (18.-22.jan.): Område sørvest

  • Uke 6 (8.-12.feb.): Område øst

  • Uke 44 (1.-5. nov.): Område nord

  • Uke 46 (15.-19.nov.): Område midt

Møtene blir i utgangspunktet fysiske, men med forbehold om koronasituasjonen.

Det er sterkt ønskelig at produsentlagene planlegger Geno-aktiviteter innenfor disse ukene. Samarbeid gjerne med naboprodusentlaget når dere planlegger aktiviteter. Meld fra så fort dere har planer for arrangement. Det vil også komme en ekstra påminnelse fra Geno om å melde fra om ønsker.

Gratulasjonsplakat nytt fjøs

Kjenner du noen som nettopp har bygget nytt fjøs eller gjort store ombygginger i eksisterende fjøs? Da vil Geno gjerne høre fra deg slik at vi kan sende vedkommende en gratulasjonsplakat. Dette gjøres via skjema på www.geno.no/gratulasjonsplakat.

Opplysningene vi trenger for å lage plakaten er:

  • Navn på gården

  • Navn på eier(e)

  • Telefonnummer

  • Byggår/år for ferdigstillelse av store ombygginger

Plakaten kan sendes direkte til eier, rådgiver, inseminør eller produsentlaget. En del produsentlag deler for eksempel ut disse på produsentlagsmøter for å gjøre ekstra stas på dem som har bygget nytt fjøs. Man kan også bestille gratulasjonsplakat til eget fjøs hvis man har bygget nytt fjøs/gjort store ombygginger i eksisterende fjøs.

Genos årsmøte 2021

Genos årsmøte i 2021 holdes 22.–23. mars. I utgangspunktet blir det fysisk møte hvis koronasituasjonen tillater dette. Vi kommer tilbake til sted nærmere arrangementet.